Kao što im i samo ime kaže, dentalni mostovi povezuju prekinute zubne nizove u jednu celinu. Pomoću zubnih mostova moguće je postizanje prirodnog izgleda i osmeha posle gubitka zuba. 

Like its name says, dental bridge is a connecting dentistry method, used for repairing broken teeth lines. Achieving a natural looking and realistic smile after tooth loss is possible with dental bridges. Dental bridges are one method used by dentists to fill a gap created by a missing tooth (or teeth). Depending on the dental bridge type you choose, the procedure and cost will vary.

What is a Dental Bridge?A dental bridge is made up of two dental crowns for the teeth on either side of the gap and a false tooth in between. Natural teeth, dental implants, or a combination of natural teeth and dental implants can be used to support the bridge. The dental bridge type you choose will depend on the condition of your smile, your cost goals, and the cosmetic results you desire. Whether you are looking for at emporary or permanent tooth loss solution, there is a dental bridge ideally suited for your needs.

Types of Dental Bridges

There are three types of dental bridges:

Traditional Bridge

This type of dental bridge work consists of two crowns for the teeth on either side of the gap, with a false tooth in between. Traditional bridges are the most commonly used type of dental bridge and are made of ceramic or porcelain fused to metal (PFM). If there are no surrounding teeth to support the crowns, dental implants can be used to fix the bridge in place.


Cantilever Bridge

This type of dental bridge is used when there are teeth on only one side of the gap in the mouth. Two crowns fused to the replacement tooth are used to fix the bridge to the adjacent natural teeth.

Maryland Bonded Bridge

This type of dental bridge is made up of plastic teeth and gums supported by a metal framework. The bonded dental bridge is generally lower in cost than other types of bridges and is the most simple to apply.


The Dental Bridge Procedure

The dentist will begin your dental bridge work by filing down the adjacent teeth to accommodate the crowns. Then, the dentist will take impressions of the teeth, which will be used to create the dental crowns.


Once the crowns are finished (crowns can be all-ceramic or made of metal or porcelain fused to metal), the false tooth (or teeth) will be bonded to them. When the dental bridge is ready, a return visit to the dentist will be necessary to place it on the teeth. During your final visit, the dentist securely cements the crowns over the surrounding teeth to complete your smile with the dental bridge. With proper care, dental bridges will last five to seven years and, in some cases, longer.

 

Dental Bridge Care and Repair

It is important to take proper care of your dental bridge to extend its life and maintain the health of your gums and natural teeth. Daily brushing and flossing, in addition to regularly scheduled dental exams, will keep your dental bridge and oral health in top condition.

If your dental bridge is in need of repair, it is recommended that you visit a dentist as soon as possible to fix the problem. Delaying repairs may negatively affect your bite, cause gingival discomfort or infection, or create other serious dental health issues that require additional treatment.

 

ARTICLE SPONSORED BY: Alexandar Clinic

 Sources:

Doc Shop

protetika.org


Zubni mostovi su jedna od opcija koju stomatolozi koriste da popune praznine stvorene usled gubitka jednog ili više zuba. U zavisnosti od  tipa zubnog mosta koji je odabran, postupak i cene će se razlikovati.

Šta je zubni most?

Zubni most se sastoji od dve zubne krunice za zube, sa obe strane praznine, i veštačkog zuba između njih. Prirodni zubi, zubnii implanti, ili kombinacija prirodnih zuba i zubnih implanta mogu se koristiti za podupiranje mosta. Tip mosta koji ćete izabrati će zavisiti od stanja vašeg osmeha, cene koju ste spremni da platite i estetskih rezultata koje želite.

Bez obzira da li tražite privremeno ili trajno rešenje za gubitak zuba, postoji zubni most koji odgovara vašim potrebama.

Vrste zubnih mostova

Postoje tri vrste zubnih mostova:

Klasični most

Ova vrsta zubnog mosta se sastoji od dve zubne krunice za zube sa obe strane praznine i veštačkog zuba između njih. tj. oslanjaju se bar na dva zuba. Ovakva vrsta mostova se najčešće izrađuje i ima najveću stabilnost. Nedostatak ovakvom tipu mosta je to što se pri izradi moraju brusiti barem dva zuba. Napravljeni su od keramike ili porcelana spojenih na metal (metalo-keramički). Ako ne postoje  zubi okolo da podupru krunice, mogu se koristiti zubni implanti da drže most na mestu.

 

Krilni (Cantilever, apendix) mostovi

Krilni ili takozvani apendix mostovi imaju oslonac samo na jednom zubu, dok su sa druge strane bez oslonca. Ovakva vrsta mostova ima prednost u tome što se brusi samo jedan zub. Međutim, oni su indikovani samo u malom procentu slučajeva i to uglavnom za prednje zube. Velika mana mu je loša stabilnost koja može dovesti do gubitka i zuba koji nosi čitavu konstrukciju. Ova vrsta zubnog mosta se koristi kada postoje zubi samo na jednoj strani praznine u ustima.

Merilend most

Merilend mostovi se karakterišu time što se zub koji nedostaje ne povezuje preko krunica za zube nosače (kao kod klasičnih mostova) već se lepe (kompozitom) za zadnje strane prirodnih zuba (ili krunica koje se već nalaze na njima). Prednost mu je ušteda zubne supstance (nema brušenja zuba) dok mu je mana slaba stabilnost odnosno neotpornost na pritisak, loš uticaj na zube koji ga nose kao i velika prijemčtivost za plak. Ovaj tip zubnog mosta je sačinjen od plastičnih zuba i desni koje podupire metalni okvir. Ovaj zubni most je obično jeftiniji od ostalih vrsta mostova i najjednostavnije se postavlja.

Procedura postavljanja zubnog mosta

Stomatolog će početi postavku mosta, brušenjem susednih zuba kako bi se na njih mogle čvrsto postaviti krunice. Zatim će stomatolog napraviti otiske zuba, koji će se koristiti da bi se napravile zubne krunice u zubotehničkoj laboratoriji.

Kada su krunice gotove (krunice mogu biti potpuno keramičke, metalne ili metalokeramičke), veštački zub (ili zubi) će biti pričvršćen za njih. Kada most bude spreman, potrebna je još jedna poseta stomatologu kako bi ga postavio na zube. Tokom vaše finalne posete, stomatolog čvrsto zacementira krunice preko okolnih zuba da bi popunio prazninu u vašem osmehu pomoću mosta. Uz pravilnu negu, mostovi će trajati pet do sedam godina, a u nekim slučajevima i više.

Briga o zubnom mostu i popravke

Važno je da se pravilno brinete o zubnim mostovima da bi produžili njihov vek i održali zdravlje svojih desni i prirodnih zuba. Svakodnevno pranje i čišćenje dentalnim koncem, pored redovnih kontrola kod stomatologa,  će očuvati vaš zubni most i oralno zdravlje u odličnom stanju.

Ako je vašem zubnom mostu potrebna popravka, preporučljivo je da što pre posetite stomatologa kako bi rešio problem. Odlaganje popravki može negativno uticati na zagrižaj, izazvati nelagodnost ili infekcije gingive. Može izazvati i druge ozbiljnije probleme i  bolesti zuba za koje je potrebno dodatno lečenje.

 

SPONZOR TEKSTA: Alexandar Clinic

 

Izvori:

Doc Shop

protetika.org

 [/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]