Zubni inleji i onleji koriste se za popravku zuba koji su blago do umereno zahvaćeni karijesom. Oni se takođe mogu koristiti za restauraciju zuba koji su napukli ili polomljeni, ako šteta nije toliko velika da zahteva postavljanje cele krunice. 

Dental inlays and onlays are restorations used to repair rear teeth that have a mild to moderate amount of decay. They can also be used to restore teeth that are cracked or fractured if the damage is not severe enough to require a dental crown. Inlays and onlays are usually made from porcelain, composite resin, and sometimes even from gold. Because they can be created from tooth-colored materials, inlays and onlays are often used to replace metal fillings for patients who desire a more natural looking smile. Read on to find out about how inlays and onlays may be able to enhance your smile’s health and appearance.

Dental Inlays

Dental inlays are used to treat teeth that have decay or damage lying within their indented top surfaces. They can also be used to replace old or damaged metal fillings. Inlay placement is usually carried out over two appointments.


During your first visit to the dentist, an impression of your tooth will be taken, and a temporary inlay will be placed over the tooth. The dentist will send the impression off to a dental lab, which will create the inlay to match your tooth’s specifications. When you return to the dentist’s office, the temporary inlay will be removed and the permanent one will be placed carefully over your tooth. There is no downtime after receiving a dental inlay, only a mild level of tenderness in the treated area, so you can return to work or other activities as soon as you leave the office.

Since dental inlays and onlays can be made from durable, tooth-colored porcelain, they offer much more enduring and natural-looking results than metal fillings. In addition, their customized nature allows dentists to securely bond them to the tooth surface, adding structural integrity and preventing bacteria from entering and forming cavities.

Photo: Metal fillings replaced by inlays

Dental onlays

Whereas dental inlays are designed to treat decay within the cusps, or top projections, of a tooth, onlays are used to treat decay that extends to one or more of the cusps. Onlays are placed in much the same way as inlays. First, an impression of the decayed tooth is taken, and a temporary onlay is placed over the tooth. The impression is then sent to a lab, where a dental technician creates the onlay according to the tooth’s dimensions. When the patient returns to the dentist’s office, the temporary onlay is removed, and the permanent restoration is placed on the tooth and securely bonded using high-strength dental resins.


Like dental inlays, onlays can be created from tooth-colored material, which makes them virtually undetectable to the naked eye. Onlays also help to conserve more tooth structure because their use requires minimal removal a tooth’s surface. Perhaps their most important benefit, however, is that, in saving damaged teeth, onlays help patients avoid the eventual need for more extensive treatment with dental crowns, dental bridges, or dental implants.

Benefits of Dental Inlays and Onlays

In treating dental decay, inlays and onlays help to eliminate tooth sensitivity and eventual tooth loss.

Inlays and onlays also offer the following benefits:

Since they can be made from tooth-colored material, including porcelain and composite resin, inlays and onlays are virtually invisible.

Unlike metal fillings, inlays and onlays will not expand or contract in response to temperature changes caused by hot or cold foods.This change in size can cause teeth to weaken or fracture.

The use of inlays and onlays requires less tooth reduction than does the use of metal fillings. This allows dentists to conserve more of a patient’s natural tooth structure in the treatment process.

Because of the way inlays and onlays are made, they help to strengthen teeth by up to 75 percent.

The durable material from which inlays and onlays are made helps them last up to 30 years, much longer than that of conventional fillings.Inlays and onlays can replace silver fillings to create a healthier, more natural-looking smile.

By saving decayed teeth, inlays and onlays prevent the need for more extensive treatment later on.

 

 

Sources:

Docshop.com

Consumer Guide to Dentistry

Your Dentistry GuideInleji i onleji su obično od porcelana, kompozitnih smola, a ponekad i od zlata. Pošto se oni mogu napraviti od materijala čija je boja ista kao boja zuba, često se koriste za zamenu amalgamskih (crnih) plombi kod pacijenata koji žele prirodniji izgled zuba.

Zubni inleji

Zubni inleji se koriste za lečenje zuba kod kojih se šupljina ili naprslina nalazi na vrhu zuba (na površini kojom grizemo). Oni se takođe mogu koristiti za zamenu starih ili oštećenih plombi. Postavljanje inleja se obično vrši tokom dve posete stomatologu. Tokom prve posete stomatolog će očistiti zub od karijesa, zatim uzeti otisak, i na zub postaviti privremenu ispunu.

Stomatolog će poslati otisak zubotehničkoj laboratoriji, koja će napraviti inlej koji će odgovarati Vašem zubu. Kada drugi put dođete u stomatološku ordinaciju, privremena ispuna će biti uklonjena i trajni inlej će biti pažljivo postavljen u Vaš zub. Nakon postavljanja inleja možete se vratiti na posao ili drugim aktivnostima čim napustite stomatološku ordinaciju.

Budući da zubni inleji i onleji mogu biti napravljeni od izdržljivog porcelana u boji zuba, oni nude mnogo trajnije rešenje i prirodniji izgled od metalne plombe. Osim toga, pošto se prave na osnovu otiska omogućavaju stomatologu da ih čvrsto postavi uz površinu zuba, tako zadržavajući strukturnu čvrstinu zuba i sprečavajući ulazak bakterija i formiranje šupljina.

Foto: Zamena metalne plombe inlejom

Zubni onleji

Dok se zubni inleji koriste za lečenje zuba gde je kvar zahvatio unutrašnji deo gornje (grizne) površine zuba, onleji se koriste za lečenje kvarova koji se protežu na veću površinu zahvatajući i ostale strane zuba. Onleji se postavljaju na isti način kao i inleji. Prvo se zub očistiti od karijesa, zatim se uzima otisak, i privremeni onlej se postavlja na zub. Stomatolog će poslati otisak zubotehničkoj laboratoriji, koji će napraviti onlej koji će odgovarati Vašem zubu. Kada drugi put dođete u stomatološku ordinaciju, privremeni onlej se uklanja i trajni onlej se pažljivo postavlja na Vaš zub dobro se učvršćujući veoma snažnim smolama.

Kao i zubni inlej, zubni onlej takođe može biti izrađen od materijala u boji zuba, što ga čini gotovo neprimetnim golim okom. Onleji takođe pomažu u očuvanju zubne strukture jer njihova upotreba zahteva minimalno uklanjanje zubnog tkiva. Možda je njihova najvažnija korist u tome što mogu pomoći pacijentima da u nekim slučajevima izbegnu komplikovanije procedure poput postavljanja zubnih krunica, zubnih mostova ili zubnih implanata.

Prednosti zubnih inleja i onleja

U lečenju zuba, inleji i onleji mogu pomoći da se eliminiše preosetljivost zuba i eventualni gubitak zuba.

Inleji i onleji takođe nude sledeće prednosti:

• Budući da oni mogu biti izrađeni od materijala u boji zuba, uključujući porcelan i kompozitne smole, inleje i onleji su gotovo nevidljivi.

• Za razliku od metalnih ispuna, inleji i onleji se neće širiti ili skupljati zbog promene temperature uzrokovane vrućom ili hladnom hranom. Ovakva promena u veličini ispune može dovesti do lomljenja ili slabljenja zuba.

• Upotreba inleja i onleja zahteva manje pripreme zuba (brušenja) nego upotreba metalne plombe. To omogućava stomatologu da sačuva više prirodne zubne strukture u procesu tretmana.

• Zbog načina na koji su napravljeni, oni pomažu u jačanju zuba i do 75 posto.

• Izdržljiv materijal od kog su napravljeni pomaže im da traju i do 30 godina, mnogo više nego konvencionalne ispune.

• Inleji i onleji mogu zameniti metalne plombe i tako stvoriti zdraviji i prirodniji izgled osmeha.

• Zato što omogućavaju da se sačuva oštećen, oboleo zub, inleji i onleji će sprečiti potrebu za opsežnijim tretmanom kasnije.

Izvori:

Docshop.com

Consumer Guide to Dentistry

Your Dentistry Guide

 [/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]