Kalcijum je veoma važan za zube i kosti. Čak i pre nego što niknu zubima treba kalcijum da se razviju u potpunosti i budu jaki. Takođe kasnije kalcijum može pomoći u zaštiti zuba od karijesa. Kalcijum i kosti vilice čini jakima i zdravima.

Godine pre tinejdžerskih (9-12)  i tinejdžerske godine (13-19) su kritične i tada je potrebno unositi najviše kalcijuma koji je potreban za jačanje zuba i pravilnu izgradnju i jačanje kostiju koje tada najbrže rastu.

Dečaci i devojčice u tom uzrastu imaju velike potrebe za kalcijumom koje ne mogu nadoknaditi kasnije u životu. U stvari, njihov rast se otprilike završava kada navrše 17 godina i do tada će se oformiti 90% cele koštane mase koju će imati kao odrasli.

 

Nažalost, manje od jedne od deset devojčica i samo jedan od četiri dečaka uzrasta od 9 do 13 godina su na ili iznad adekvatnog nivoa unosa kalcijuma. Ovaj nedostatak kalcijuma ima veliki negativan uticaj na kosti i zube.

Izvori kalcijuma

Osim mleka sa niskim procentom mlečne masti ili bez mlečne masti, postoji mnogo načina na koje se može dobiti kalcijum koji je mladima potreban svaki dan.

 

 

Koliko kalcijuma je potrebno deci uzrasta 9-19 godina? 1300 miligrama.

Oni mogu zadovoljiti većinu svojih dnevnih potreba za kalcijumom sa:

-3 šolje niskomasnog mleka (oko 900 mg kalcijuma)

-Dodatne porcije kalcijumom bogate hrane

Da bi se zadovoljile ukupne dnevne potrebe od 1300 mg kalcijuma potrebnog da se izgrade jake kosti i zubi za ceo život.

U uzrastu oko devet godina, deci je potrebno gotovo dva puta više kalcijuma nego mlađoj deci.

 

Kalcijum iz mleka

Kalcijum iz mleka sa malim procentom mlečne masti ili bez mlečne masti je odličan izvor kalcijuma jer:

Mleko sadrži puno kalcijuma u obliku koji organizam može lako apsorbovati.

Mleko ima i druge važne hranjive materije koje su dobre za kosti i zube. Jedna od njih, posebno važna za ishranu je vitamin D, koji pomaže telu da bolje apsorbuje kalcijum.

Mleko je široko dostupno i već je deo uobičajene ishrane ljudi širom sveta.

 

 

Da li je neka vrsta mleka bolja od drugih? Većina vrsta mleka sadrži oko 300 mg kalcijuma po jednoj šolji – oko 25 posto dnevnih potreba dece pomenutog uzrasta. Najbolji izbor su mleko sa niskim procentom mlečne masti i mleko bez mlečne masti i takvi mlečni proizvodi. Iz njih je lako dobiti dovoljno kalcijuma bez dodavanja dodatnih nepotrebnih masti u ishrani zbog toga što sadrže malo ili nimalo masnoća.

 

 

Kalcijum iz drugih namirnica

Mleko nije jedini izvor kalcijuma. Mnogo namirnica bogatih kalcijumom su dostupne da pomognu u dostizanju unosa od 1300 mg svaki dan. Stručnjaci smatraju da je najbolji put za unos dovoljne količine kalcijuma ishrana bogata namirnicama koje sadrže kalcijum.

Ali za ljude koji imaju intoleranciju laktoze (teško vare mleko i mlečne proizvode), hrana veštački obogaćena kalcijumom je takođe dobar izbor

Tu spadaju :

Tofu obogaćen kalcijumom

Kalcijumom obogaćen sok od narandže

Pića od soje pića obogaćen kalcijumom

Pahuljice ili hleb sa dodatkom kalcijuma

Kalcijum suplementi kao dodatak ishrani (u obliku šumećih tableta ili u nekom drugom obliku) su alternativni način za unos kalcijuma za decu i odrasle koji ne mogu da jedu mleko i mlečne proizvode.

 

Izvor:

Milk Matters Calcium Education Campaign

 

Even before they come in, baby teeth and adult teeth need calcium to develop fully.  And after the teeth are in, calcium may also help protect them against decay.

Calcium makes jawbones strong and healthy too.

Why are the tween (9-12) and teen (13-19) years so critical?

It takes calcium to build strong bones and teeth. So calcium is especially important during the tween and teen years, when bones are growing their fastest.

Boys and girls in these age groups have calcium needs that they can’t make up for later in life. In fact, by the time teens finish their growth spurts around age 17, 90 percent of their adult bone mass adult bone mass is established.

 

Unfortunately, fewer than one in ten girls and only one in four boys ages 9 to 13 are at or above their adequate intake of calcium.This lack of calcium has a big impact on bones and teeth.

 

Sources of Calcium

In addition to low-fat or fat-free milk, there are a lot of ways to get the calcium kids need each day. Learn more about sources of calcium. How much calcium do kids need?

 

 

Tweens and teens can get most of their daily calcium from:

3 cups of low-fat or fat-free milk (900 mg of calcium), AND

Additional servings of calcium-rich foods to get the 1,300 mg of calcium necessary to build strong bones and teeth for life.

Starting around age nine, young people need almost twice as much calcium as younger kids.

What are good sources of calcium?

 

Calcium from Milk

Low-fat or fat-free milk is a great source of calcium because:

Milk contains a lot of calcium in a form that the body can easily absorb.

Milk has other important nutrients that are good for bones and teeth. One especially important nutrient is vitamin D, which helps the body absorb more calcium.

Milk is widely available and is already a part of many people’s diets.

 

 

Is one type of milk better than the other?

Most types of milk have approximately 300 mg of calcium per 8 fluid ounces (1 cup) – about 25 percent of the calcium that children and teenagers need every day.

The best choices are low-fat or fat-free milk and milk products. Because these items contain little or no fat, it’s easy to get enough calcium without adding extra fat to the diet.

 

 

Calcium from Other Foods

Milk isn’t the only way for tweens and teens to get the calcium they need every day. Lots of calcium-rich foods are available to help them get the 1,300 mg of calcium they need every day.


Experts report that the best way to get calcium is by eating calcium-rich foods. But for people who have lactose intolerance or who don’t eat dairy products, foods with calcium added are also an option.

Check the ingredient list for added calcium in:

Tofu (with added calcium sulfate)

Calcium-fortified orange juice

Soy beverages with added calcium

Calcium-fortified cereals or breads

Calcium supplements are also an alternative way to get calcium for children and adults who don’t or can’t have milk or milk products.

 

Sources:

Milk Matters Calcium Education Campaign

Consumer Guide to Dentistry

Simple Steps to Better Dental Health