Postoje četiri različita tipa zuba kod odraslog čoveka. Kompletno zubalo odrasle osobe sadrži 32 zuba.

 

Kod odraslih ljudski morfologija (forma i struktura) zuba uglavnom se razlikuje po obliku njihove gornje površine (kruna) i broju korena zuba. Individualna morfologija zuba povezana je sa funkcijom te vrste zuba (sečenje, komadanje ili sitnjenje hrane).

Pogledajte demonstracioni video trodimenzionalnog modela ljudskog zubala:
{youtube}H3g01N9WvWY&feature{/youtube}

Četiri različite vrste ljudskih zuba su:

Četiri vrste zuba: sekutić (incisor), očnjak (canine), pretkutnjak (premolar), kutnjak (molar)

Sekutići (incizivi)

Sekutići (incizivi) su prednji ljudski zubi. Ima ih ukupno osam, po četiri u svakom zubnom luku (gornjem i donjem).  To su prva dva zuba od srednje linije lica (medijalne linije) u sva četiri kvadranta. Karakteriše ih prilično ravna površina, ravno oštri horizontalni rubovi za sečenje i žvakanje hrane i samo jedan koren, dugačak i kupast. Zajedno sa očnjacima čine grupu prednjih zuba.

 

Očnjaci

Očnjaci su vrlo jaki, šiljasti zubi za kidanje i razdiranje hrane. Kod ljudi ih ima četiri (po dva u svakom zubnom luku). Smešteni su do udaljenijeg sekutića u sva četiri kvadranta. Često se nazivaju i “ugaoni zubi”, jer polovina njihove površine pripada prednjim, a dalja polovina (dalja od srednje linije lica) bočnim zubima, omogućavajući postepeni prelom i skretanje zubnih lukova. Oni su veći i jači od sekutića sa kojima čine grupu prednjih zuba. Sposobni su da izdrže veliki pritisak i deluju kao “amortizeri”, pružajući podršku bočnim zubima u toku žvakanja.

Morfologiju (formu i strukturu) očnjaka karakterišu velika, kupasta kruna koja izlazi iznad nivoa ostalih zuba, kao i samo jedan koren koji je duži od svih drugih vrsta ljudskih zuba.

Pretkutnjaci (premolari)

Osam pretkutnjaka (po dva u svakom kvadrantu) se koriste za žvakanje (mlevenje) hrane, te upotpunjuju očnjake u funkciji kidanja hrane. Nalaze se bočno i iza očnjaka. To su četvrti i peti zub od srednje linije lica i označavaju se kao prelazni zubi između klasa očnjaka i kutnjaka. Odlikuje ih ravna gornja površina i 1-2 korena. Karakteristični su samo za stalno zubalo, što znači da zamenjuju mlečne molare (kutnjake) u periodu od 10. do 12. godine života. Njihov venac ima dva piramidalna uzvišenja.

 

 

Kutnjaci (molari)

Kutnjaci su najveći zubi u ustima postavljeni najviše pozadi. Ime im potiče od latinske reči molaris, što znači mlinski kamen. Oni nisu zamenski zubi, jer izbijaju iza mlečnih zuba. Kod čoveka obično ima dvanaest stalnih molara, po tri u svakom kvadrantu, a označavaju se kao prvi, drugi i treći stalni kutnjak. Treći stalni kutnjaci su još poznati i kao umnjaci.

Prostrana površina, jaka korenska podrška i odnos prema viličnom zglobu, čine kutnjake idealno prikladnim za funkciju mlevenja hrane. Oni imaju i estetsku i fonetsku ulogu, a takođe podupiru i vertikalnu dimenziju lica.

Morfologiju (formu i strukturu) očnjaka karakterišu velike i ravne gornje površine i 2-4 korena.

Umnjaci

Umnjaci (treći kutnjaci) su poslednji kutnjaci (ukupno četiri – po jedan u svakom kvadrantu), što znači da nisu posebna vrsta zuba.  Izbijaju u periodu između 17 i 21. godine života (prema nekim drugim autorima između 16. i 25. godine života). Umnjaci zahtevaju posebnu brigu. Ponekad ne izbijaju i kako treba i često izazivaju stomatološke probleme jer ih je teško očistiti.

Pogledajte demonstracioni video na engleskom jeziku:

Izvori:

Web Dental Office

Dentpedia


There are four different types of teeth in the mouth of an adult human. The complete dentition of an adult person has 32 teeth.

 

The adult human teeth show a morphology mainly differentiated by the shape of their upper surface (crown) and the number of the tooth roots. Individual tooth morphology is associated with the purpose of each tooth type (cutting, shredding or grinding the food).

Demo video:
{youtube}H3g01N9WvWY&feature{/youtube}

The four different types of human teeth are :

INCISORS or Cutting teeth 

The 8 incisors are the very front human teeth with rather flat surfaces, a straight sharp horizontal edge for cutting and biting the food and one long, single, conical root.


 

CANINE teeth 

The 4 canine teeth are very strong, pointed corner teeth for tearing and shredding, placed laterally to each lateral incisor. They are larger and stronger than the incisors.

The canine tooth morphology is characterized by the large, conical crown which projects beyond the level of the other teeth and one single root, longer than all other human teeth types.

The upper canine teeth are sometimes called eyeteeth.

PREMOLARS or Bicuspid teeth 

The 8 premolars, used for the chewing of the food, are placed lateral to and behind the canine teeth, with a flat upper surface and 1-2 roots. Their crown has two pyramidal eminences or cusps. 

 

 

MOLARS or Molar teeth

The 12 molars are the back human teeth. Molar teeth have a much different tooth morphology with large and flat upper surface and 2-4 roots. Molars is the one of types of teeth with the largest of the permanent teeth, used for the final chewing and grinding of the food before swallowing. (mola is the latin word for mill).

The third molars are also known as wisdom teeth.


WISDOM Teeth

Wisdom teeth are the last molars (one at every side of every jaw) and not a different type of teeth. The wisdom teeth erupt between the ages of 17 and 21 (according to some other sources between the ages of 16 and 25) .

 Wisdom teeth need special care. Sometimes they don’t erupt properly and they often cause dental problems because of the difficulty to clean them.

Demo video:

Sources:

Web Dental Office

Dentpedia


[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]