Pogledajte listu najčešćih roditeljskih pitanja u vezi stomatološke nege dece, kao i odgovore na njih.See a list of parents’ most common questions regarding dental care of children, as well as answers to them.

Question:

When should my child first see a dentist?

Answer:

“First visit by first birthday” sums it up. Your child should visit a pediatric dentist when the first tooth comes in, usually between six and twelve months of age. Early examination and preventive care will protect your child’s smile now and in the future.

Question:

Why so early? What dental problems could a baby have?

Answer:

The most important reason is to begin a thorough prevention program. Dental problems can begin early. A big concern is Early Childhood Caries (also know as baby bottle tooth decay or nursing caries). Your child risks severe decay from using a bottle during naps or at night or when they nurse continuously from the breast.

This severe form of tooth decay in primary, or baby teeth, is caused when juice, formula, milk, breast milk or any liquid that contains certain carbohydrates sits on teeth for a prolonged period.

The earlier the dental visit, the better the chance of preventing dental problems. Children with healthy teeth chew food easily, learn to speak clearly, and smile with confidence. Start your child now on a lifetime of good dental habits.

Question:

How can I prevent tooth decay from a bottle or nursing?

Answer:

Encourage your child to drink from a cup as they approach their first birthday. Children should not fall asleep with a bottle. At-will nighttime breast-feeding should be avoided after the first primary (baby) teeth begins to erupt. Drinking juice from a bottle should be avoided. When juice is offered, it should be in a cup.

Question:

When should bottle-feeding be stopped?

Answer:

Children should be weaned from the bottle at 12-14 months of age.

Question:

Should I worry about thumb and finger sucking?

Answer:

Thumb sucking is perfectly normal for infants; most stop by age 2. If your child does not, discourage it after age 4. Prolonged thumb sucking can create crowded, crooked teeth, or bite problems. Your pediatric dentist will be glad to suggest ways to address a prolonged thumb sucking habit.

 

Question:

When should I start cleaning my baby’s teeth?

Answer:

The sooner the better! Starting at birth, clean your child’s gums with a soft infant toothbrush and water. Remember that most small children do not have the dexterity to brush their teeth effectively. Unless it is advised by your child’s pediatric dentist, do not use fluoridated toothpaste until age 2-3 (until your child is able to spit well and does not pose a risk of swallowing the toothpaste).

Demo video:

Question:

Any advice on teething?

Answer:

From six months to age 3, your child may have sore gums when teeth erupt. Many children like a clean teething ring, cool spoon, or cold wet washcloth. Some parents swear by a chilled ring; others simply rub the baby’s gums with a clean finger.

Demo video:

Source:

Simple Steps to Dental Health

Pitanje:

Kada bi moje dete trebalo prvi put da poseti zubara?

Odgovor:

” Prvi poseta  do prvog rođendana “savet je koji ćete najčešće čuti. Vaše dete trebalo bi da poseti zubara kada izbije prvi zub, a to je obično u periodu između šest i dvanaest meseci starosti. Rani pregledi i preventivna nega će štititi osmeh vašeg deteta, i trenutno i za budućnost.

Pitanje:

Zašto tako rano? Kakve stomatološke probleme mogu imati bebe?

Odgovor:

Najvažniji razlog je da počnete temeljan program prevencije. Problemi sa zubima mogu početi jako rano. Velika je zabrinutost za karijes ranog detinjstva (karijes mlečnih zuba, poznat i kao karijes flašice ili karijes dojenja).

Kvarovi nastaju kada sok, veštačko mleko, obično mleko i majčino mleko ili neka druga tečnost koja sadrži ugljenje hidrate ostaje na zubima u dužem periodu.

Rizikujete ozbiljne kvarove zuba kod vaše bebe ukoliko se hrani iz flašice za vreme spavanja ili noću ili ukoliko se kontinuirano doji.

Što se ranije ode u posetu stomatologu, veća je i mogućnost sprečavanja stomatoloških problema.

Deca sa zdravim zubima lakše žvaću hranu, jasnije govore i smeju se sa samopouzdanjem. Započnite dobre doživotne navike oralne higijene kod Vašeg deta.

Pitanje:

Kako se može sprečiti karijes od flašice ili dojenja?

Odgovor:

Potrebno je podsticati dete da pije iz čaše, i to pre prvog rođendana. Deca ne bi trebala zaspati uz flašicu. Dojenje noću, kada god to beba poželi, treba izbegavati nakon izbijanja prvog primarnog (mlečnog) zuba. Pijenje soka iz flašice treba izbegavati. Kada im već dajete sok, neka to bude iz čaše.

Pitanje:

Kada trebam prestati sa hranjenjem iz flašice?

Odgovor:

Decu treba odvojiti od flašice u periodu od 12-14 meseci starosti.

Pitanje:

Treba li da brinemo ukoliko dete sisa palac ili ostale prste?

Odgovor:

Sisanje palca je normalno za dojenčad. Većina prestane do uzrasta od 2 godine starosti. Ukoliko to vaše dete ne uradi, odviknite ga do uzrasta od 4 godine starosti. Dugotrajnije sisanje palca može dovesti do lošeg pozicioniranja, preklapanja i krivljenja zuba, kao i problema sa žvakanjem i zagrižajem. Informacije o načinima rešavanja problema dugotrajnijeg sisanja palca trebalo bi da potražite kod vašeg stomatologa.

 

Pitanje:

Kada bi trebalo početi sa čišćenjem zuba kod bebe?

Odgovor:

Što pre to bolje!  Od rođenja možete čistiti desni Vašeg deteta mekom dečijom četkicom za zube i vodom. Ne zaboravite da većina male dece ne zna efikasno da koristi četkicu jer nema razvijenu grafomotoriku tj. nema razvijenu veštinu činjenja preciznih pokreta prstima. Osim ako Vas stomatolog nije drugačije savetovao, ne bi trebalo koristiti zubne paste sa fluorom pre detetove 2. ili 3. godine starosti (dok deca ne nauče da ispljunu i ne bude opasnosti od gutanja paste).

Pogledajte demonstracioni video o čišćenju zuba kod beba (na engleskom jeziku):

Pitanje:

Saveti o izbijanju zuba?

Odgovor:

U periodu od  šest meseci do tri godine starosti, kada izbijaju zubi, Vaše dete može imati upaljene desni pri izbijanju.  Deca najčešće vole kada im se da gumeni prsten za grickanje, hladna kašika ili mokra krpa, mada možete i jednostavno istrljati desni bebe čistim prstom.

Pogledajte demonstracioni video o ublažavanju bola pri izbijanju zuba kod beba (na engleskom jeziku):

Izvor:
Simple Steps to Dental Health