Oralna higijena uključuje sve procese za održavanje usta čistim i zdravim. Dobra oralna higijena je neophodna za sprečavanje zubnog karijesa, paradentoze, lošeg zadaha i drugih stomatoloških problema.

Tri glavna koraka u održavanju dobre oralne higijene su: pranje zuba, čišćenje zuba koncem i redovne posete stomatologu.

Posledice loše oralne higijene

Glavna svrha oralne higijene jeste da spreči stvaranje plaka – lepljive materije koja se formira na zubima i sadrži bakterije. Plak nakupljen na zubima zbog loše oralne higijene glavni je uzrok stomatoloških problema, jer omogućava akumulaciju kiselina koju proizvode bakterije na površini zuba. Kiselina demineralizuje zubnu gleđ i uzrokuje propadanje zuba (šupljine na zubu). Zubni plak može napasti i desni i tako uzrokovati različite bolesti desni i paradentozu.

U oba slučaja, konačna posledica loše oralne higijene je gubitak jednog ili više zuba. Ne sme se čekati da dođe do gubitka zuba i tek tada uvideti važnost oralne higijene i preventive.

Rezultate najnovijih naučnih istraživanja možete videti u prilogu na dnu teksta.

 

Značaj dobre oralne higijene

Prevencija je uvek bolja nego lečenje. Dobre navike oralne higijene će držati daleko najveći deo stomatoloških problema i poštedeti Vas zubobolje i dugotrajnih stomatoloških tretmana. Zanimljivo je koliko se mnogo može postići ukoliko oralnoj higijeni posvetimo samo par minuta svaki dan.

 

Velik broj različitih proizvoda, osim uobičajene paste i četkice za zube, dostupan je na tržištu, kako bi Vam pomogao u nastojanju da sačuvate zdrave zube. Na žalost, većina nas seti se važnosti oralne higijene samo onda kada dođe do problema. Istraživanja su pokazala da kada se pacijent aktivira i počne da misli na svoje zube može pokazati trenutni napredak u svojim navikama oralne higijene. Međutim, samo mali procenat pacijenata zadržava isti nivo oralne higijene šest meseci kasnije. Održavanje dobre oralne higijene mora biti doživotna i svakodnevna navika.

 

Svest o važnosti oralne higijene je znatno porasla u razvijenim zemljama, ali, suprotno tome, moderan stil života i loše prehrambene navike donose i veće rizike za oralno zdravlje. Zdravi zubi ne omogućavaju samo dobar izgled i lep osmeh, već oni omogućavaju da jedemo i govorimo pravilno. Dobro oralno zdravlje je važno i za opšte zdravstveno stanje.

Dnevna preventivna zubna nega, uz pravilno pranje zuba i čišćenje koncem, pomoći će sprečiti stomatološke probleme pre nego što se razviju, a mnogo je manje bolno i skupo od lečenja bolesti zuba.

Znaci dobre oralne higijene

Rezultat dobre oralne higijene su usta koja zdravo izgledaju i mirišu.

To znači:

– Zubi su čisti i bez pukotina

– Desni su ružičaste, ne bole i ne krvare kada peremo zube ili upotrebljavamo zubni konac

– Loš zadah nije konstantan problem

 

Najvažnija uputstva za održavanje dobre oralne higijene

Pored redovnih poseta stomatologa, postoje jednostavni koraci koje svako od nas može preduzeti kako bi značajno smanjio rizik od kvarenja zuba, bolesti desni i drugih stomatoloških problema.

 

Uputstva za dobru oralnu higijenu obuhvataju:

– Pranje zuba najmanje dva puta dnevno ili nakon svakog obroka, koristeći pastu za zube sa fluoridima.

– Čišćenje zuba zubnim koncem najmanje jednom dnevno

-Kontrolu ishrane. Izbegavajte šećer i ograničite grickanje između obroka.

-Posetu stomatologu bar na svakih 6 mjeseci. Prrofesionalno čišćenje zuba od strane stomatologa.

 

 

 

Prilozi:

Loša oralna higijena povećava rizik od srčanih oboljenja

Ljudi koji ne održavaju dovoljno dobru oralnu higijenu (ne peru redovno zube i ne upotrebljavaju zubni konac) su pod većim rizikom od srčanih oboljenja. Oni su u opasnosti od prodora bakterija iz usta u krvotok, kako navodi dr. Stiv Kerrgan iz Britanskog kraljevskog koledža za hirurgiju. Dr. Kerrgan i njegov tim iz Farmaceutske škole i Zavoda za molekularnu ćelijsku terapiju ističu da se bakterije iz usta mogu zalepiti za krvne pločice i rezultirati ugrušcima unutar krvnih sudova. Objašnjavajući pretnje, on je rekao da je krvarenje desni uzrokuje otvor na krvnom sudu u ustima i omogućava bakterijama iz usta da dospeju u krvotok. “Kada bakterije iz usta dospeju u krvotok oni dovode do grupisanja krvnih ćelija koje se nazivaju krvne pločice, što može delimično blokirati unutrašnjost krvnog suda. To može sprečiti dootok krvi natrag u srce i povećati rizik od srčanog udara.

Usta su verojatno najprljavije mesto na ljudskom telu sa više od 500 različitih vrsta bakterija. Većina problema se međutim može izbeći pravilnom i redovnom oralnom higijenom.

 

Rak pankreasa vezuje se za lošu oralnu higijenu

Rak pankreasa vezuje se za lošu oralnu higijenu. Američki naučnici su otkrili vezu između bolesti desni, koje su obično uzrokovane lošom oralnom higijenom, i raka pankreasa kod muškaraca. “Naša studija nudi prvi jak dokaz da bolesti desni povećavaju rizik od raka pankreasa “, rekao je dr. Dominik Mihaud sa Harvardske škole javnog zdravlja u Bostonu, koji je vodio istraživanje. Studija je objavljena u najnovijem broju Žurnala Nacionalnog instituta za kancer (Journal of the National Cancer Institute).

SPONZOR TEKSTA: NS Dental Studio

 

Izvori:

Web Dental Office

Oral Diseases

Independent

Medical News Today


Oral hygiene includes all the processes for keeping the mouth clean and healthy. Good oral hygiene is necessary for the prevention of dental caries, periodontal diseases, bad breath and other dental problems.

The three main steps in maintaining good dental hygiene are: toothbrushing, flossing teeth, and visiting your dentist regularly

Effects of poor oral hygiene

The main purpose of dental hygiene is to prevent the build-up of plaque, the sticky film of bacteria that forms on the teeth. Bacterial plaque accumulated on teeth because of poor oral hygene is the causative factor of the major dental problems. Poor oral hygiene allows the accumulation of acid producing bacteria on the surface of the teeth. The acid demineralizes the tooth enamel causing tooth decay (cavities). Dental plaque can also invade and infect the gums causing gum disease and periodontitis. In both conditions, the final effect of poor oral hygiene is the loss of one or more teeth. You should not wait until a tooth is lost, just then to understand the importance of oral hygiene and preventive care.

Many health problems of the mouth, such as oral thrush, trench mouth, bad breath and others are considered as effect of poor dental hygiene. Most of these dental and mouth problems may be avoided just by maintaining good oral hygiene.

Results of recent scientific researches you can see in additions at the bottom of this text.

 

Importance of good oral hygiene

Prevention is always better than treatment. Good oral hygiene habits will keep away most of the dental problems saving you from toothaches and costly dental treatments. The interesting part is that it can be achieved by dedicating only some minutes every day to dental hygiene care.

 

A large number of various oral hygiene products, beyond the usual toothpaste and toothbrush, are available in the market to help you in this effort.Unfortunately, most of us remember the importance of oral hygiene instructions only when a problem occurs. Research has shown that while patient activation can show an immediate improvement in oral hygene habits, only a small percentage keeps the same standards six months later. Maintaining good dental hygeine should be a lifelong everyday habit.

 

Awareness regarding the importance of oral hygiene has significantly increased in the developed countries, but contrary to that, the modern dietary lifestyle habits are posing a greater risk for oral health. Healthy teeth not only enable you to look and feel good, they make it possible to eat and speak properly. Good oral health is important to your overall well-being.

Daily preventive oral care, with proper brushing and flossing, will help stop dental problems before they develop and are much less painful, expensive, and worrisome than treating conditions that have been allowed to progress.

How to maintain good oral hygiene

It is important to learn how to maintain good dental hygiene from early childhood. Parents should teach their children the proper use of oral hygiene products. Good oral hygiene should be a joined effort involving you and your dentist. Not all of us have the same needs.

Ask your dentist how to maintain good oral hygiene. Your dentist or dental hygienist will give you the proper dental hygeine instructions and teach you the correct way of brushing and flossing. The dentist will identify your individual needs and help you build your own oral care plan.

Signs of good oral hygiene

Good oral hygiene results in a mouth that looks and smells healthy. This means:
-Your teeth are clean and free of debris
-Gums are pink and do not hurt or bleed when you brush or floss
-Bad breath is not a constant problem


 

The most important oral hygiene instructions

In between regular visits to the dentist, there are simple steps that each of us can take to greatly decrease the risk of developing tooth decay, gum disease and other dental problems. These instructions include:

-Brush your teeth at least twice a day or after every meal, with a fluoride toothpaste.
-Floss your teeth at least once a day
-Watch your diet. Avoid sugar and limit snacks between meals-Visit your dentist at least every 6 months. Have a dental professional cleaning regularly.


 

 

 

Additions:

Bad oral hygiene puts heart at risk

People who do not brush or floss their teeth properly may be putting themselves at risk of heart disease. They are at risk of letting mouth bacteria get into the bloodstream, according to DrSteve Kerrigan of the Royal College of Surgeons. Dr Kerrigan and his team from the School of Pharmacy and the Department of Molecular Cellular Therapeutics are probing how how the oral bacteria can stick to human blood platelets and result in them clotting or clumping together within blood vessels. Explaining the threat, he said that bleeding gums cause an open blood vessel and allow oral bacteria to gain entry to the blood stream. “When the oral bacteria gain entry to the blood stream they encounter blood clotting cells called platelets, which causes them to stick together and partially block the inside of the blood vessel. “This can prevent the blood flow back to the heart and heightens the risk of heart attack.The mouth is probably the dirtiest place in the human body, with over 500 different species of bacteria. “However, all this can be avoided with proper dental hygiene by brushing and flossing regularly.”

Pancreatic Cancer Linked To Poor Oral Hygiene

American scientists have discovered a link between gum disease, which is usually caused by poor oral hygiene, and pancreatic cancer in men.

“Our study provides the first strong evidence that periodontal disease may increase the risk of pancreatic cancer,” said Dr Dominique Michaud of the Harvard School of Public Health in Boston, who led the research.

The study is published in the latest issue of the Journal of the National Cancer Institute.


ARTICLE SPONSORED BY:  NS Dental Studio

Sources:

Web Dental Office

Oral Diseases

Independent

Medical News Today