Zadah iz usta je dah koji ima neprijatan miris. Ova pojava se stručno naziva halitosis.

Neprijatan miris iz usta može se pojavljivati s vremena na vreme, a može biti i dugotrajan, u zavisnosti od njegovog uzroka. Milioni bakterija žive u ustima, posebno na zadnjoj strani jezika. Kod mnogih ljudi, oni su primarni uzroci zadaha. Usta su topla i vlažna, a to su idealni uslovi  za rast ovih bakterija. U većini slučajeva zadah je je uzrokovan nečim što se nalazi u ustima.

Neke vrste zadaha se smatraju normalnim. Oni obično nisu uzrokovani zdravstvenim problemima. Jedan takav primer je “jutarnji zadah.” koji se pojavljuje zbog promena u ustima dok Vi spavate. Tokom dana, pljuvačka ispira usta i spira mirise ostataka hrane. Telo luči manje pljuvačke noću. Usta postaju suva i mrtve ćelije se lepe na jezik i unutrašnjost obraza. Bakterije koriste ove ćelije kao hranu, pri tome proizvodeći neprijatan miris.

Osim toga, zadah može biti izazvan i sledećim faktorima:

  1. Loša oralna higijena – nedovoljno često ili nepravilno pranje zuba i čišćenje koncem  omogućava da komadići hrane ostanu u ustima
  2. Infekcije u ustima –  bolesti desni
  3. Respiratorne infekcije – infekcije grla, sinusa ili pluća
  4. Spoljašnji agensi – crmi i beli luk, kafa, cigarete, alkohol
  5. Suva usta (xerostomia) – uzrokovana problemima pljuvačnih žlezda, lekovima ili “disanjem na usta”
  6. Sistemske bolesti – dijabetes, bolesti jetre, bolesti bubrega, pluća, sinusa, refluks
  7. Psihijatrijske bolesti i druge bolesti – Neki ljudi veruju da imaju zadah iz usta, a drugi ga ne primećuju. To se zove “pseudohalitosis”.

Vi sami možda nećete osetiti da imate neprijata zadah iz usta. To je zato što su vaše mirisne ćelije  u nosu naviknute na ovakav miris. Ostali ljudi će primetiti i reagovati tako što će se povlačiti unazad dok sa njima razgovarate.

Stomatolog ili lekar mogu primetiti zadah prilikom posete zbog nekog drugog problema. Ponekad, miris zadaha pacijenta može ukazati na verovatni uzrok problema. Na primer, “voćni”  miris može biti znak nekontrolisanog dijabetesa. Miris nalik mirisu mokraće, naročito kod osobe koja je pod visokim rizikom od bolesti bubrega, može ukazati na zastoj u radu bubrega. Vaš stomatolog će ispitati vašu medicinsku istoriju, istražiti bolesti i lekove koji mogu uzrokovati suva usta i zadah. Takođe će vas pitati i o ishrani, navikama (pušenje, duvan za žvakanje) i bilo kojim drugim simptomima, kao i da li ste i kada ste primetili da imate zadah iz usta.

Vaš stomatolog će ispitati zube, desni, usta i pljuvačne žlezde, a zatim će Vas možda uputiti  lekaru neke druge specijalnosti. Možda ćete morati da uradite različite dijagnostičke testove ako lekar sumnja na infekciju pluća, dijabetes, bolesti bubrega, bolesti jetre ili neko drugo oboljenje. Vrsta testova zavisi na kakvo oboljenje se sumnja. Mogu vam zakazati krvne testove, testove urina, RTG grudnog koša ili sinusa, kao druge testove.

Koliko dugo traje zadah iz usta zavisi od njegovog uzroka. Na primer, kada je problem s lošom oralnom higijenom, njenim poboljšanjem automatski se popravlja i zadah već posle nekoliko dana. Bolesti desni će takođe brzo reagovati na odgovarajući stomatološki tretman. Zadah uzrokovan hroničnom upalom sinusa se često vraća zajedno sa upalom. Zadah koji je rezultat sistemskih bolesti može biti dugoročan problem, ali se može sprečiti praćenjem uputstava lekara što znači: Pranje zuba, jezika i desni nakon svakog obroka, korišćenje zubnog konca i tečnosti za ispiranje usta , redovne posete stomatologu (najmanje dva puta godišnje).

Takođe protiv lošeg zadaha se može boriti pijenjem puno vode svaki dan, koja će pomoći vašem telu da proizvodi više pljuvačke. I povremeno ispiranje usta vodom može ukloniti komadiće hrane.

Ostali proizvodi koji Vam mogu pomoći da zadržite svež dah i spreče formiranje plaka su: žvake i bombone bez šećera (sugar-free), sveža šargarepa i celer.

Lečenje zadaha zavisi od njegovog uzroka. Ako imate loš zadah uz raskliman zub ili bolne, otekle desni koje lako krvare, odmah se obratite stomatologu. Takođe, nazovite svog lekara ako imate zadah iz usta uz bilo koji od sledećih simptoma: groznica, bol u grlu, curenje iz nosa promenjene boje,  kašalj koji stvara šlajm. Takođe ukoliko nemate nijedan od ovih simptoma, a Vaš zadah se nastavlja usprkos dobroj ishrani i pravilnoj oralnoj higijeni, obratite se Vašem lekaru ili stomatologu. Zadah ponekad može biti znak zdravstvenih stanja koja zahtevaju hitno lečenje. Ako imate dijabetes, gastroezofagealnu refluksnu bolest ili hronične bolesti jetre ili bubrega, pitajte svog lekara šta zadah može značiti u Vašem slučaju.

Pogledajte demonstracioni video snimak o prevenciji neprijatnog zadaha iz usta (na engleskom jeziku):

Izvori:

Consumer Guide to Dentistry

Simple Steps to Better Dental Health

 

Bad breath is breath that has an unpleasant odor. It’s also known as halitosis. This odor can strike from time to time, or it can be long-lasting, depending on the cause. Millions of bacteria live in the mouth, particularly on the back of the tongue. In many people, they are the primary causes of bad breath. The mouth’s warm, moist conditions are ideal for the growth of these bacteria. Most bad breath is caused by something in the mouth.

Some types of bad breath are considered to be fairly normal. They usually are not health concerns. One example is “morning mouth.” This occurs because of changes in your mouth while you sleep. During the day, saliva washes away decaying food and odors. The body makes less saliva at night. Your mouth becomes dry, and dead cells stick to your tongue and to the inside of your cheeks. When bacteria use these cells for food, they produce a foul odor.

In addition, bad breath can be caused by the following:

1. Poor dental hygiene — Infrequent or improper brushing and flossing, which allows bits of food to decay inside the mouth

2. Infections in the mouth — Periodontal (gum) disease

3. Respiratory tract infections — Throat, sinus or lung infections

4. External agents — Garlic, onions, coffee, cigarette smoking, chewing tobacco

5. Dry mouth (xerostomia) — Caused by salivary gland problems, medicines or “mouth breathing”

6. Systemic (bodywide) illnesses — Diabetes, liver disease, kidney disease, lung disease, sinus disease, reflux disease and others

7. Psychiatric illness — Some people may believe they have bad breath, but others do not notice it. This is referred to as “pseudohalitosis.”

You may not always know that you have bad breath. That’s because odor-detecting cells in the nose eventually get used to the smell. Other people may notice and react by recoiling as you speak.

A dentist or physician may notice bad breath during an office visit. Sometimes, the smell of the patient’s breath may suggest a likely cause for the problem. For example, “fruity” breath may be a sign of uncontrolled diabetes. A urine-like smell, especially in a person who is at high risk of kidney disease, can sometimes indicate kidney failure.

Your dentist will review your medical history for conditions that can cause bad breath and for medicines that can cause dry mouth. Your dentist also will ask you about your diet, personal habits (smoking, chewing tobacco) and any symptoms. He or she also will ask who noticed the bad breath and when.
Your dentist will examine your teeth, gums, mouth and salivary glands. He or she also will feel your head and neck and will evaluate your breath when you exhale from your nose and from your mouth.
Your dentist may refer you to your family physician if a bodywide illness is the most likely cause. In severe cases of gum disease, your dentist may suggest that you see a periodontist (dentist who specializes in gum problems).
You will need diagnostic tests if the doctor suspects a lung infection, diabetes, kidney disease, liver disease or Sjögren’s syndrome. The type of tests you get depends on the suspected illness. You may get blood tests, urine tests, X-rays of the chest or sinuses, or other tests.
How long bad breath lasts depends on its cause. For example, when the problem results from poor dental hygiene, proper dental care will begin to freshen the mouth right away. You’ll have even better results after a few days of regular brushing and flossing. Periodontal disease and tooth abscess also respond quickly to proper dental treatment. Bad breath caused by chronic sinusitis may keep coming back, especially if it is caused by a structural abnormality of the sinuses.
Bad breath that results from a systemic illness may be a long-term problem. It often can be controlled with proper medical care.
Bad breath caused by dental problems can be prevented easily with proper home and professional care.
This means:
Brushing your teeth, tongue and gums after meals
Flossing daily
Rinsing with a mouthwash
Visiting the dentist regularly (at least twice a year) for an exam and tooth cleaning.

You also can combat bad breath by drinking plenty of water every day to help your body make saliva. An occasional swish of the mouth with water can loosen bits of food. Other products can help you keep breath fresh and prevent plaque from forming.

They include:

 Sugar-free gum
Sugarless breath mints
 Raw carrots
 Celery

The treatment of bad breath depends on its cause.

Call your dentist promptly if you have bad breath with loose teeth or painful, swollen gums that bleed easily. Also, call your doctor if you have bad breath along with any of the following symptoms:

Fever

Sore throat

Postnasal drip

Discolored nasal discharge

Cough that produces mucus

Even if you have none of these symptoms, call your dentist or physician if your bad breath continues despite a good diet and proper dental hygiene.

Sometimes bad breath can be a sign that a medical condition needs attention right away. If you have diabetes, gastroesophageal reflux disease (GERD) or chronic liver or kidney disease, ask your doctor what bad breath may mean for your condition.

Once bad breath has been diagnosed, the outlook for fresh breath is usually excellent if you stick to your dentist’s or physician’s treatment plan.

Demo video:

Sources:

Consumer Guide to Dentistry

Simple Steps to Better Dental Health