Uticaj ishrane i okruženja majke u trudnoći na zdravlje zuba deteta

Vaše zdravlje i prehrambene navike u trudnoći su vrlo važne ne samo za razvoj fetusa, već i za razvoj njegovih zuba. Vodeći brigu o ovim faktorima ste već počeli dobro brinuti o zdravlju i zubima Vašeg deteta.

Činjenica je da majka “formira” zdrav i lep osmeh svoga deteta. Tu se ne radi samo o genetičkom kodu, već i o zdravim navikama u trudnoći koje će ih postaviti na ispravno mesto u vilici i tu očuvati godinama.Briga o zdravlju zuba deteta počinje još u utrobi majke. Mlečni zubi deteta počinju da se razvijaju u prvom trimestru (prva tri meseca trudnoće), a stalni zubi u drugom trimestru trudnoće (druga tri meseca trudnoće).

 

Oblik, veličina i boja zuba nasledne su osobine, dok se na njihovu strukturu može bitno uticati ispravnim higijensko-dijetetskim režimom. Naime, da bi se zubi u prenatalnom periodu (pre rođenja deteta) adekvatno razvili i dobro mineralizovali, neophodna je ishrana bogata vitaminima A, D (vidi tekst klikom ovde), C i vitaminima B-kompleksa, kao i mnogobrojnim oligomineralima među kojim se posebno izdvajaju kalcijum i fosfor u obliku fosfata.

Deficit proteina, vitamina i mineralnih materija dovodi do teških strukturalnih promena na zubnim tkivima koje rezultiraju njihovim lošim izgledom, promenom veličine, oblika i boje, kao i smanjenom funkcionalnošću.

Zubi kod kojih sinteza dentina i gleđi (sastavni delovi zuba – vidi tekst klikom ovde) nije adekvatno završena u utrobi majke smanjene su biloške vrednosti, često su krti i lome se.

 

Uloga fluorida u procesu sinteze tvrdih zubnih tkiva je neosporna. Njihovim svakodnevnim unosom počevši od četvrtog meseca trudnoće, zubi u vilicama nerođene bebe postaju bolje mineralizovani i samim tim otporniji na razgradnju kariogenim bakterijama. Izvesne količine fluorida detetu se nakon rođenja mogu preneti i majčinim mlekom. Sa uzimanjem fluorida treba nastaviti i u dečjem uzrastu, sve do dvanaeste godine života kada se konačno završava proces mineralizacije zuba.

 

Nedostatak vitamina, posebno A, C i E dovodi do slabljenja desni i česte pojave njihovog zapaljenja- gingivitisa. Stoga je posebno važno održavanje dobrog oralnog zdravlja tokom trudnoće. Studije pokazuju da trudnice koje imaju teška oboljenja desni mogu imati povećani rizik od preranog porođaja, što povećava rizik od male težine bebe na rođenju. Ako primetite bilo kakve promene u ustima tokom trudnoće, posetite svog stomatologa.

Lekovi, alkohol, duvan se NE smeju koristiti tokom trudnoće. Gotovo svi lekovi se mogu preneti sa majke na plod. Neki lekovi kao što je tetraciklin mogu uzrokovati trajno prebojavanje zuba Vašeg deteta i treba ih izbegavati za vreme trudnoće. Postoje indikacije da je korišćenje nekih lekova tokom prvog trimestra trudnoće takođe povezano i sa povećanim rizikom od deformiteta ploda kao što su rascep nepca ili usne.

Pre nego što uzmete bilo koji lek obavezno se konsultujte sa svojim lekarom ili farmaceutom i saznajte da li on ima uticaj na bebu tokom trudnoće i dojenja.

 

SPONZOR TEKSTA: NS Dental Studio

 

Izvori:

ADA.org

Stetoskop.info

Health.gov.sk.ca

European Academy of Pediatric Dentistry

Influence of mother’s diet and environment during pregnancy on the child’s dental health

Your health and nutritional habits during your pregnancy are very important not only for the development of the fetus, but also for the development of its teeth.  By taking care of  these factors you have already started to take good care of the health and the teeth of your infant.

Mother is “forming” a healthy and beautiful smile of her child. It is not just about the genetic code, but also about healthy habits during pregnancy that place child’s teeth in the correct place in the jaw, and preserve them there for years.Care for child’s dental health begins while baby is still in the mother’s womb. The primary teeth of the baby start to form in the first trimester (first three monts of pregnancy) and the permanent teeth in the second trimester of pregnancy (second three monts of pregnancy).

 

The shape, size and color of teeth are geneticaly predetermined, while their structure can be significantly influenced by the correct hygienic-dietary regime of mother during pregnancy. For adequately developed and well mineralized child’s teeth in the perinatal period (before the birth of the child) mother requires a diet rich in vitamins A, D (see the text by clicking here ), C and B-complex vitamins, as well as numerous oligominerals, especially calcium and phosphorus in the form of phosphate.

Deficiency of proteins, vitamins and minerals leads to severe structural changes in the dental tissues, which result in their poor appearance, change in the size, shape and color, and reduced functionality.

If synthesis of teeth dentin and enamel (tooth components – see text by clicking here) is not adequately completed in the the mother’s womb, such teeth has reduced biological value, are often brittle and could break easily.

 

The role of fluoride in the process of synthesis of hard dental tissue is undeniable. By their daily intake, starting from the fourth month of pregnancy, the teeth in jaws of unborn baby become more mineralized and thus more resistant to bacteria and caries. Certain amounts of fluoride can be transmitted to a child after birth by breastmilk. Taking fluoride should continue in the childhood, until age of 12, when the process of mineralization of teeth finally ends.

The lack of vitamins, especially A, C and E leads to gum weakness and frequent occurrence of gingivitis. It’s especially important to maintain good oral health during pregnancy. Studies indicate that pregnant women who have severe periodontal (gum) disease may be at increased risk for pre-term delivery, which in turn increases the risk of having a low-birthweight baby. If you notice any changes in your mouth during pregnancy, visit your dentist.

 

Medicines, alcohol, or tobacco should NOT be used during pregnancy. Nearly all medicines can pass from mother to the developing baby. Some medicines such as tetracycline may cause permanent staining of your child’s teeth and should be avoided during pregnancy. Taking some medicines during the first trimester of pregnancy has been also indicated as associated with increased risk of birth defects including cleft palate/lip formation.

Check with your pharmacist before taking any drugs, and find out about the affects of drugs during pregnancy and breastfeeding.

 

ARTICLE SPONSORED BY: NS Dental Studio

Sources:

ADA.org

Stetoskop.info

Health.gov.sk.ca

European Academy of Pediatric Dentistry


 [/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]