Čini se kao da je sve poznato kada je reč o pravilima i preporukama kako da se efikasno brinemo o zdravlju naših zuba. Međutim, iz dana u dan pojavljuju se nove verzije starih dobrih principa oralne higijene. Kao rezultat toga, mnogi ljudi i dalje ostaju zbunjeni. Koliko često treba prati zube? Da li je izbeljivanje zuba štetno? I u vezi mnogih drugih stomatoloških postupaka i usluga… Pročitajte neke od najpopularnijih mitova u vezi oralne higijene i komentare stomatologia specijalista kao odgovor na njih.

MIT: Pranje zuba nekoliko puta dnevno šteti zubnoj gleđi.

ISTINA: Ovo je delimično tačno. Obično, dovoljno je prati zube dva puta dnevno, ali ako imate priliku da perete zube češće (na primer, nakon svakog obroka), koristite mekanu četkicu za zube.

MIT: Skupe paste za zube su uvek bolje od onih jeftinih.

ISTINA: To nije uvek istina. Neke umereno skupe paste za zube mogu biti vrlo efikasne. U zavisnosti od stanja Vaših zuba, posavetujte se sa stomatologom kakva Vam pasta najviše odgovara.

 

MIT: Žvakanje guma za žvakanje bez šećera sa ksilitolom nakon obroka može zameniti pranje zuba i ima isti učinak.

ISTINA: Ne baš, ali ako niste u prilici da operete zube nakon svakog obroka, možete koristiti gume za žvakanje bez šećera za čišćenje zuba i osvežavanje daha. Nemojte žvakati više od 10 minuta.

 

MIT: Ne treba četkati zube, ako mi desni krvare.

ISTINA: Krvarenje desni je znak da biste trebali posetiti stomatologa. Međutim, ako to ne može učiniti odmah, možete prati zube mekom ili ekstra mekom četkicom za zube.

 

MIT: Postavljanje tablete aspirina pored  zuba koji boli može olakšati bol.

ISTINA: Aspirin na taj način ne deluje na olakšavanje bola. Osim toga, može oštetiti meka tkiva u Vašim ustima. Stoga je bolje koristiti prirodne analgetike, poput nekih biljnih ulja.

MIT: Nema potrebe za posetom stomatologu ako nema vidljivih problema s mojim zubima.

ISTINA: Treba da posećujete svog stomatologa dva puta godišnje, bez obzira na stanje Vaših zuba u tom trenutku. Ponekad, samo stomatolog može videti mogući problem, a uvek je bolje za početi lečenje u najranijoj fazi.

 

MIT: Ako je zubna gleđ bela, zub se može smatrati zdravim.

ISTINA: To apsolutno nije istina! Zub može izgledati zdrav i beo, ali, u isto vreme, može imati šupljine, problemie sa korenom ili druge abnormalnosti koje zahtevaju lečenje.

 

MIT: Nakon što se tretira pokvaren zub, on se više neće kvariti.

ISTINA: Ne postoji garancija za to. Nakon tretmana, o svakom zubu mora se pažljivo brinuti: redovno pranje, korišćenje zubnog konca i drugo.

 

MIT: Bolje je lečiti zub koji je pokvaren nego odlučiti se za njegovo vađenje.

ISTINA: Pre donošenja odluke hoćete li nastaviti lečenje ili ukloniti bolan zub morate konsultovati  kvalifikovanog stomatologa i, možda, pitati za mišljenje više stručnjaka. Ponekad, čak i potpuno propao zub može biti obnovljen, i, u isto vreme, postoje situacije kada čak i zdrav zub mora biti izvađen.

 

MIT: Bolje je izvaditi umnjake, jer oni obično uzrokuju probleme.

ISTINA: Nemojte izvaditi umnjake pre nego što oni počnu da Vam prave probleme.

 

MIT: Dobro zdravlje zuba može biti nasleđeno.

ISTINA: Nasledni faktor igra manju ulogu u dobrom oralnom zdravlju. Glavni faktori su, ipak, pravilno održavanje oralne higijene i redovne posete stomatologu.

 

MIT: Jedenje puno čokolade dovodi do kvarenja zuba.

ISTINA: Ne, ali ako ne operete svoje zube ili barem isperete usta svaki put nakon što ste jeli čokoladu, rizik da dobijete karijes je veći.

MIT: Jedenje prevrućih ili prehladnih jela može oštetiti zube.

ISTINA: Samo redovno konzumiranje zaista prevrućih ili ledenih jela može biti štetno za Vaše zube i zubne živce.

 

MIT: Koristeći čačkalice nakon obroka možemo proširiti razmak između zuba.

ISTINA : Upotreba čačkalica obično ne može imati takve efekte, ali morate biti jako oprezni prilikom upotrebe čačkalice, jer možete oštetiti desni i druga meka tkiva u ustima.

 

MIT: Izbeljivanje zuba je štetno jer može oštetiti zubnu gleđ.

ISTINA: Moderne metode za izbeljivanje zuba, uključujući i lasersko izbeljivanje zuba, imaju minimalno štetno delovanje. Ipak, mora se zapamtiti da se izbeljivanje zuba ne može preporučiti svakom. Izbeljivanje nije preporučljivo onima koji imaju osetljive zube, problematičanu gleđ, nerazvijena zubna tkiva, kao ni  trudnicama i dojiljama.

 

MIT: Nije štetno izbeljivati zube običnom sodom bikarbonom (natrijum bikarbonatom).

ISTINA: To je zapravo vrlo štetno, jer soda bikarbona ima vrlo jake abrazivne efekte. Ako želite izbeliti zube na jednostavan način, koristiti posebne paste za zube za izbeljivanje. Takve paste za zube sadrže mnogo manje čestice koje ne štete zubima.

 

MIT: Nema potrebe voditi brigu o mlečnim zubima moje bebe, jer će za nekoliko godina oni svakako ispasti.

ISTINA: To je apsolutno pogrešno sa mnogih tački gledišta. Pre svega, ako se ne brininete o mlečnim zubima, oni mogu ispasti pre vremena i uzrokovati probleme sa zagrižajem ili nepravilan razvoj stalnih zuba Vašeg deteta. Osim toga, potrebno je započeti podučavati svoju decu dobrim navikama oralne higijene od ranog detinjstva.

 

MIT: Potrebno je izbegavati stomatološke procedure za vreme trudnoće.

ISTINA: Uobičajeni stomatološki pregledi i tretmani se ne moraju izbegavati ni u trudnoći, ali postoji veliki broj postupaka, kao što su rentgensko snimanje ili hirurške stomatološke intervencije, koji se ne smeju primenjivati u trudnoći.

MIT: Sve vrste stomatoloških procedura su vrlo bolne.

ISTINA: Ne više. Savremene stomatološke tehnologije, uz pomoć različitih vrsta anestezije, omogućavaju obavljanje stomatološkog tretmana potpuno bezbolno.

SPONZOR TEKSTA: NS Dental Studio

 

Izvori:

tips4dentalcare.com

ADA.org


 

It seems like everything is known about the rules and recommendations on how to take care about our teeth effectively. However, day after day new versions of good old principles of dental care appear here and there. As a result, many people still remain confused about the basics of brushing, flossing, whitening and other dental care procedures. Check out the most popular dental myths and related comments of dental specialists.

MYTH: Brushing my teeth several times a day harms the enamel. 

TRUTH: This is partially true. Usually, it is enough to brush your teeth two times a day, but if you have an opportunity to brush your teeth more frequently (for example, after every meal), use a soft or extra soft toothbrush.

MYTH: Expensive toothpastes are always better than cheap ones.
TRUTH: It is not always true, and some moderately expensive toothpastes can be very effective. Ask your dentist about the toothpastes that can be good for your particular dental situation.

MYTH: Using a sugarless chewing gum with xylitol after meal can replace brushing and have the same effect.
TRUTH: Not really, but if you can not brush your teeth after every meal, you can use a sugarless chewing gum to clean your teeth and refresh your breath. Do not chew it for more than 10 minutes.

MYTH: I must not brush my teeth if my gums bleed.
TRUTH: Bleeding gums is a sign to see your dentist. However, if you can not do this as soon as possible, you can brush your teeth with a soft or extra soft toothbrush.

MYTH: Placing a tablet of aspirin beside my aching tooth can ease the pain.
TRUTH: Aspirin does not work effectively for relieving toothache. Besides, it damages soft tissues in you mouth. Therefore, it is better to use natural analgesics, such as clover oil or tea tree oil.


MYTH: There is no need in seeing dentist if there is no visible problem with my teeth.
TRUTH: You must see your dentist twice a year, no matter in what condition your teeth are at the moment. Sometimes, only a dentist can see possible problem, and it is always better to start treatment on the earliest stages.

MYTH: If tooth enamel is white, the tooth must be considered healthy.
TRUTH: This is absolutely not true! A tooth can look healthy and white, but, at the same time, it can have cavities, problems with the root or other abnormalities that require treatment.

MYTH: After a decayed tooth is treated, there will be no more decaying there.
TRUTH: There is no guarantee for this. After the treatment, every tooth must be properly cared about: regularly brushed, flossed and so on.

MYTH: It is better to treat a decaying tooth rather then opt for removing it.
TRUTH: Before making a decision whether to continue treatment or remove an aching tooth you have to consult a qualified dental professional and, possibly, ask for the opinion of several specialists. Sometimes, even totally decayed tooth can be restored, and, at the same time, there are situations when even a healthy looking tooth must be extracted.

MYTH: It is better to remove wisdom teeth because they usually cause problems.
TRUTH: Do not extract your wisdom teeth until you have started having real problems with them.

MYTH: Good dental health can be inherited.
TRUTH: Such factor as inheritance plays minor role for good dental health of people. The main rules are to maintain proper oral hygiene and visit your dentist regularly.

MYTH: Eating a lot of chocolate brings to tooth decay.
TRUTH: No, it does not, but if you do not brush your teeth or at least rinse your mouth every time after eating chocolate, you are at much higher risk to get tooth decay.


MYTH: Eating too hot or too cold meals can harm my teeth.
TRUTH: Only regular eating too hot or too cold meals can be harmful for your teeth and dental nerves.

MYTH: Using toothpicks after meals can widen the gaps between my teeth.
TRUTH: Using usual toothpicks can not have such effects, but you must be very careful when using toothpicks because they can damage the gums and other soft tissues in your mouth.


 

MYTH: Teeth whitening is harmful as it can damage the enamel.
TRUTH: Modern methods of teeth whitening, including laser teeth whitening or Air Flow technique, have minimal harmful effects. Nevertheless, one must remember that teeth whitening can not be recommended for many people, especially for those who has sensitive teeth, problematic enamel, underdeveloped tooth tissues, as well as for pregnant and nursing women.

MYTH: It is not harmful to whiten your teeth with usual sodium bicarbonate.
TRUTH: It is, actually, very harmful, because sodium bicarbonate we use for baking has very strong abrasive effects. If you want to whiten your teeth in an easy way, use special whitening toothpastes with bicarbonate. Such toothpastes contain much smaller particles of bicarbonate and they do not damage teeth that much.

MYTH: There is no need in taking care about the teeth of my baby because in some years they are going to fall out.
TRUTH: This is absolutely wrong from a variety of perspectives. First of all, if you do not take care about premature teeth, they may fall out before the time and cause problems with bite or improper development of your child’s permanent teeth. Besides, it is necessary to start educating your children to maintain good dental and oral hygiene since early childhood.


 

MYTH: It is necessary to avoid dental procedures during pregnancy.
TRUTH:
Regular dental treatment must not be avoided by pregnant women, but there is a number of procedures, such as X-rays or surgical dental procedures, which must be postponed for pregnant women.

MYTH: Any type of dental treatment is very painful.
TRUTH:
Not anymore. Advanced dental technologies allow making dental treatment not painful by using anesthetic agents.


ARTICLE SPONSORED BY: NS Dental Studio

Sources:

tips4dentalcare.com

ADA.org


[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]