Pića sa visokim sadržajem kofeina i šećera, koje pojedini tinejdžeri piju kao vodu su 3 do 10 puta gora za zube nego kola i slična pića, utvrdila je studija objavljena u stomatološkom časopisu “General Dentistry”.

 

 

Profesor na Stomatološkom fakultetu Univerziteta Merilend  iz Baltimora stavljao je zube u energetske napitke, izotonične i sportske napitke, te druge vrste pića u trajanju od 14 dana pritom mereći uticaj svakog od njih. Prema ovom eksperimentu,  limunade i energetski napici izazivaju najveća oštećenja zuba.

 

Profesor dr. Anthony von Fraunhofer, utvrdio je da ti napici sadrže visoke nivoe kiselina koje mogu uništiti zubnu gleđ.

Proizvođači pića stavljaju u njih kiselinu da umanje slatkoću izazvanu visokom sadržinom šećera. Limenka kole sadrži 10 kašičica šećera. Stavite toliko šećera u kafu i smučiće Vam se koliko je preslatko. Kiselina je ta koja balansira i čini pića ukusnim.

Nizak pH nivo znači visoku kiselost, a visok nisku kiselost. Kada je pH faktor niži od 4, stvara se situacija u kojoj se zubi oštećuju. Sva energetska pića testirana u ovoj studiji imali su nivoe od 3,3 ili manje. Neki sportski napici, poput Gatorade Powerade su još gori, dok su čak i vina loša, sa pH nivoom 3.

 

 

Saveti kako da sačuvate zubnu gleđ od energetskih i sličnih pića:

-koristite slamčice pozicionirane na zadnji deo usta, tako da tečnost ne dođe u kontakt sa zubima

-isperite usta vodom nakon pijenja navedenih pića koja sadrže kiselinu

-ograničite unos gaziranih  i sportskih  napitaka, te energetskih pića

Prema ovoj studiji, popularnost energetskih napitaka je u porastu, posebno kod adolescenata i mlađih odraslih ljudi. Njihovi stalni zubi su podložniji napadu kiselina koje se nalaze u bezalkoholnim pićima, obzirom na poroznost zubne gleđi kod ljudi koji nisu punoletni.

Kao rezultat toga, postoji visoki potencijal za povećanje broja zubnih kvarova kod ove demografske  grupe.

Izvori:

General Dentistry Journal

World Dental


The high-caffeine, high-sugar beverages that some teens gulp like water are three to 10 times worse for your teeth than colas, according to a study published in dental journal General Dentistry.

 

 

A professor at the University of Maryland Baltimore Dental School soaked teeth in energy drinks, fitness water, sports drinks and other beverages for 14 days, measuring the decay. According to reports in General Dentistry and other trade publications, lemonade and energy drinks did the most damage to teeth.

 

The professor, Dr. Anthony von Fraunhofer, found that those drinks contain high levels of acids that can destroy tooth enamel.

Drink manufacturers put acid into beverages to balance the sweetness of the sugar. A can of Coke includes 10 teaspoons of sugar. Put that much sugar in a cup of coffee, and “you’d be gagging,” it would be so sweet. The acid makes it palatable.

A low pH level means high acidity, and a high level means the acidity is low. A pH below 4 is enough to dissolve teeth, and all the energy drinks tested at UAB had levels of 3.3 or lower. Some sports drinks, including Powerade and Gatorade, were even worse. Wine also scored poorly, with pHs in the 3s.

 

 

Tips To Save Your Teeth Enamel From Energy Drinks

– Use a straw positioned at the back of the mouth so that the liquid avoids the teeth

– Rinse the mouth with water after drinking acidic beverages

– Limit the intake of sodas, sports drinks and energy drinks

According to the study, the popularity of energy drinks is on the rise, especially among adolescents and young adults. Their permanent teeth are more susceptible to attack from the acids found in soft drinks, due to the porous quality of their immature tooth enamel. As a result, there is high potential for tooth erosion among this age demographic to increase.

Sources:  “General Dentistry” Journal and worldental.org