Zub se u osnovi sastoji iz dva dela: krune i korena.

Kruna je ono što je vidljivo kada se nasmejete ili otvorite usta. To je deo koji se nalazi iznad ivice desni.A tooth is basically made up of two parts: the crown and the root.

The crown is what you see when you smile or open your mouth. It’s the part that sits above your gumline.

The root is below the gumline. It makes up about 2/3rds of the tooth’s total length.

 

Demo video:

Four different tissues make up each tooth.

The enamel is the durable, white covering. Enamel protects the tooth from the wear and tear of chewing.

Dental Fact: Did you know that the enamel on your teeth is the hardest substance in your body?Dentin supports the enamel on your teeth. It’s a yellow bone-like material that’s softer than enamel and carries some of the nerve fibres that tell you when something is going wrong inside your tooth.

The Pulp is the centre of the tooth. It’s a soft tissue that contains blood and lymph vessels, and nerves. The pulp is how the tooth receives nourishment and transmits signals to your brain.

Cementum is what covers most of the root of the tooth. It helps to attach the tooth to the bones in your jaw. A cushioning layer called the

Periodontal Ligament sits between the cementum and the jawbone. It helps to connect the two.

 Supporting structures

The periodontium is the supporting structure of a tooth, helping to attach the tooth to surrounding tissues and to allow sensations of touch and pressure. It consists of the cementum, periodontal ligaments, alveolar bone, and gingiva. Of these, cementum is the only one that is a part of a tooth. Periodontal ligaments connect the alveolar bone to the cementum. Alveolar bone surrounds the roots of teeth to provide support and creates what is commonly called an alveolus, or “socket”. Lying over the bone is the gingiva or gum, which is readily visible in the mouth.

A: tooth
B: gingiva
C: bone
D: periodontal ligaments

The gingiva (“gums”) is the mucosal tissue that overlays the jaws.

The alveolar bone is the bone of the jaw which forms the alveolus around teeth. Like any other bone in the human body, alveolar bone is modified throughout life.

As already mentioned, the periodontal ligament is a specialized connective tissue that attaches the cementum of a tooth to the alveolar bone. This tissue covers the root of the tooth within the bone.

The functions of the periodontal ligaments include attachment of the tooth to the bone, support for the tooth, formation and resorption of bone during tooth movement, sensation, and eruption.

Inside look

 

Sources:

Web Dental Office

DentpediaKoren se nalazi ispod ivice desni. On čini oko dve trećine ukupne dužine zuba.

 

Četiri različita tkiva grade svaki zub.

Gleđ je izdržljivi (tvrdi) beli pokrivač. Ona štiti zub od trošenja tokom žvakanja.

Pogledajte demonstracioni video o zubnoj gleđi (tooth enamel) na engleskom jeziku:

Ono što je zanimljivo u vezi gleđi je da je to najtvrđa supstanca u Vašem telu.

Dentin daje potporu gleđi Vašeg zuba. To je žućkasta materija slična kosti koja je mekša od gleđi i sadrži neka nervna vlakna koja vas upozoravaju da nešto nije u redu u unutrašnjosti zuba.

Pulpa je središte zuba. To je meko tkivo koje sadrži krvne i limfne sudove i nerve. Preko pulpe se zub ishranjuje i prenosi signale do mozga.

Cement je tkivo koje prekriva koren zuba. On pomaže da se Vaši zubi drže za kosti vaših vilica.

Sloj zvani “parodontalni ligament” nalazi se između cementa i vilične kosti. On doprinosi njihovom povezivanju.

Parodoncijum

Tkiva koja pružaju potporu zubima nazivaju se jednim imenom parodoncijum. Tu spadaju gingiva (desni), periodoncijum i koštana alveola, te gorepomenuti cement koji je jedina potporna struktura koja je i deo zuba.

A: zubi
B: desni (gingiva)
C: alveolarna kost
D: periodoncijum

 

Gingiva (desni) je mastikatorna sluzokoža koja prekriva alveolarne nastavke gornje i donje vilice. Deli se na slobodnu (marginalnu) i pripojnu gingivu.

Periodoncijum je tkivo koje okružuje koren zuba i pričvršćuje ga za fascikularnu kost. Prostor između kosti i zuba naziva se periodontalni prostor. U njemu se nalaze ćelije, krvni i limfni sudovi, nervi i Šarpejeva vlakna. To su kolagena, neelastična, talasasta vlakna koja su razapeta između zuba i alveole i koja ograničavaju pokrete zuba samo u fiziološkim granicama. Grupisana su u snopove i dele se na gingivalnu i alveolarnu grupu.

Alveole su zubne čašice, smeštene u alveolarnim nastavcima gornje i donje vilice, a međusobno su odeljene pregradama.

Zid alveole se naziva i prava alveolarna ili vlaknasta kost, pošto su u nju ugrađeni krajevi periodontalnih vlakana.

Pogled iz unutrašnjosti

Fiziološke uloge pripojnog sistema su: potporna (preko njega se ostvaruje biološka i mehanička veza zuba sa alveolom), formativna (koju obavljaju ćelije osteoblasti, fibroblasti i cementoblasti omogućavajući visok reparatorni potencijal potpornih struktura), nutritivna (koju obavljaju arterijski krvni sudovi), neurosenzorna i zaštitna uloga (jer prihvata i amortizuje različite sile koje deluju na zub).

Izvori:

Web Dental Office

Dentpedia