Svi znamo da treba da peremo zube i da koristimo zubni konac, ali postoje i drugi koraci koje bi trebalo preduzeti ako želite da imate zube do kraja života. Neki ljudi pretpostavljaju da će u starosti svakako ostati bez zuba. To ne mora dogoditi. Evo 8 koraka koje bi trebalo slediti.

1. Upoznajte se sa potrebama Vaših zuba.

Vaše oralno zdravlje zavisi od mnogih faktora, kao što su: šta jedete, vrste i količine pljuvačke u ustima, Vaših navika i Vašeg sveukupnog zdravlja i oralne higijene. Promene ukupnog zdravstvenog statusa često rezultiraju promenama u Vašem oralnom zdravlju. Na primer, mnogi lekovi, uključujući više od 300 uobičajenih u upotrebi, mogu smanjiti količinu pljuvačke u ustima, a rezultat su suva usta. Žene koje su trudne takođe doživljavaju određene promene usta i zuba. Ovo često uključuje upalu desni koja se naziva trudnički gingivitis. Bolesnici s astmom često dišu kroz usta, pogotovo kad spavaju. To može dovesti do suvih usta, povećanja stvaranja plaka i zapaljenja desni.

2. Posvetite se svakodnevno svom oralnom zdravlju.

Razgovarajte sa stomatologom o svojim navikama. Treba da uspostavite rutinu zdravih navika. Trebala bi biti takva da ju je lako pratiti i treba uzeti u obzir svoju situaciju. Na primer, ako ste uzimali lek koji izaziva suvoću usta, možda biste trebali koristiti fluoride svaki dan. Trudnicama, osobama sa zdravstvenim tegobama, kao što su šećerna bolest, te osobe s protezama takođe mogu zahtevati posebnu negu.

3. Koristite proizvode s fluoridima.

Svako može imati koristi od fluorida, ne samo deca. Fluoridi jačaju zube u razvoju kod dece. Oni takođe pomažu sprečavanje kvarenja zuba i kod odraslih i kod dece. Paste za zube i tečnosti za ispiranje usta su dobri izvori fluorida. Vaš stomatolog može propisati i jaču koncentraciju fluorida u gelu, pasti za zube ili tečnosti ako Vam je to potrebno.

4. Perite zube i koristite zubni konac da uklonite plak.

Svako bi trebao prati zube najmanje dva puta dnevno. Još je bolje prati ih tri puta na dan ili nakon svakog obroka. Osim toga, trebali bi ste koristiti zubni konac barem jednom na dan.

Ove aktivnosti će ukloniti plak, koji je podloga za bakterije koje stalno napadaju zube. Ako se plak ne uklanja svaki dan, može izazvati kvarenje zuba.  Bakterije u plaku takođe mogu uzrokovati zapaljenje desni i druge bolesti usta. Važno je pravilno četkati zube i temeljno ih čistiti koncem. Treba ukloniti plak sa svih strana zuba i tamo gde se zub spaja sa desni.

5. Ograničite grickalice, naročito one bogate jednostavnim šećerima, i uravnoteženo se hranite.

Svaki put kad jedete, komadići hrane se zaglavljuju u i oko zuba. Ova hrana pruža gorivo za bakterije u plaku. Bakterije proizvode kiseline. Svaki put kada jedete hranu koja sadrži šećere ili skrob (kompleksne šećere), zubi su izloženi ovim kiselinama 20 ili više minuta. To se događa češće ako se jedu grickalice između obroka i hrana češće ostaje na zubima. Ovi ponavljajući napadi kiselinom mogu oštetiti gleđ na površini zuba, stvarajući šupljine. Ako morate da jedete često, nakon toga operite zube ili žvaćite žvake bez šećera. Uravnotežena ishrana je takođe važna. Ako ne unosite dovoljno minerala i vitamina to može loše uticati na Vaše oralno i opšte zdravlje.

6. Ako koristite duvan u bilo kom obliku, prestanite.

Pušenje povećava rizik od oralnog raka, zapaljenja desni, periodontitisa i kvarenja zuba. Upotreba duvana takođe utiče na loš dah i stvaranje mrlja na zubima.

7. Ispitujte redovno svoja usta.

Čak i ako redovno posećujete stomatologa, Vi možete prvi primetiti promene u Vašim ustima. Vaš stomatolog će Vas videti svega nekoliko puta godišnje, a Vi svoja usta možete pregledati jednom nedeljno tražeći moguće promene. Ove promene mogu uključivati: otekle desni, napukao zub, promene boje zuba, kao i rane na jeziku i u ustima. Ovo je posebno važno za pušače, koji su pod povećanim rizikom za razvijanje oralnog raka.

8. Posećujte redovno stomatologa.

Razgovarajte sa stomatologom o tome koliko često biste ga trebali posećivati. Ako imate sklonost kvarenju zuba, krunice, odnosno mostove ili nosite protezu, trebali biste posećivati stomatologa češće. Neki ljudi, kao što su dijabetičari ili pušači, skloniji su bolestima desni od opšte populacije, pa takođe, treba češće da idu kod stomatologa. Osobe sa oslabljenim imunim sistemom će takođe češće imati stomatološke probleme. Primeri uključuju osobe koje su inficirane HIV-om ili primaju terapiju za lečenje raka.

 

Izvori:

Consumer Guide to Dentistry

Simple Steps to Better Dental Health


 

OK, so you know about brushing and flossing. But there are other steps you should take if you want to keep your teeth for a lifetime. Some people assume they will lose their teeth as they age. That doesn’t have to happen. There are 8 steps you should follow.

 

 1. Understand your own oral health needs.

Your oral health depends on many factors. These include what you eat, the type and amount of saliva in your mouth, your habits, your overall health and your oral hygiene routine.

Changes in your overall health status often result in changes in your oral health. For example, many medicines, including more than 300 common drugs, can reduce the amount of saliva in your mouth, resulting in dry mouth.

Women who are pregnant go through oral changes. This often includes inflammation of the gums, which is called pregnancy gingivitis. Patients with asthma often breathe through their mouths, particularly when sleeping. This can result in dry mouth and increased plaque formation and gingivitis.

2. Commit to a daily oral health routine.

Talk to your dentist or dental hygienist about your oral health practices. Based on the discussion, come up with an effective routine. It should be easy to follow and should take your situation into account. For example, if you are taking medicine that dries your mouth, you may want to use fluoride every day. Pregnant women, people with health conditions such as diabetes, and people with braces also may want or need special daily care.

 3. Use fluoride products.

Everyone can benefit from fluoride, not just children. Fluoride strengthens developing teeth in children. It also helps prevent decay in adults and children. Toothpastes and mouthwashes are good sources of fluoride. Your dentist can prescribe a stronger concentration of fluoride in a gel, toothpaste or rinse if you need it.

4. Brush and floss to remove plaque.

 Everyone should brush at least twice a day. It’s even better to brush three times a day or after every meal. In addition, you should floss at least once a day.

These activities remove plaque, which is a complex mass of bacteria that constantly forms on your teeth. If plaque isn’t removed every day, it can turn the sugars found in most foods and drinks into acids that lead to decay. Bacteria in plaque also cause gingivitis and other periodontal diseases. It’s important to brush and floss correctly and thoroughly. You need to remove plaque from all sides of the tooth and where the tooth meets the gums. If plaque is not removed, it can lead to gum problems and cavities

5. Limit snacks and eat a balanced diet. 

Every time you eat, bits of food become lodged in and around your teeth. This food provides fuel for the bacteria in plaque. The bacteria produce acid. Each time you eat food containing sugars or starches (complex sugars), your teeth are exposed to these acids for 20 minutes or more. This occurs more often if you eat snacks and the food stays on your teeth for a while. These repeated acid attacks can break down the enamel surface of your teeth, leading to a cavity. If you must snack, brush your teeth or chew sugarless gum afterward.

A balanced diet is also important. Not getting enough minerals and vitamins can affect your oral health, as well as your general health.

6. If you use tobacco in any form, quit.

 Smoking or using smokeless tobacco increases your risk of oral cancer, gingivitis, periodontitis and tooth decay. Using tobacco also contributes to bad breath and stains on your teeth.

7. Examine your mouth regularly.

Even if you visit your dentist regularly, you are in the best position to notice changes in your mouth. Your dentist and dental hygienist see you only a few times a year, but you can examine your mouth weekly to look for changes that might be of concern. These changes could include:

Swollen gums

Chipped teeth

Discolored teeth

Sores or lesions on your gums, cheeks or tongue

A regular examination is particularly important for tobacco users, who are at increased risk of developing oral cancer. If you smoke or use smokeless tobacco, your dentist or dental hygienist can show you where a sore, spot, patch or lump is most likely to appear.

8. Visit the dental office regulaly.

Talk to your dentist about how often you should visit. If you have a history of cavities or crown and bridge work, or are wearing braces, you should visit the dentist more often. Some people, such as diabetics or smokers, have more gum disease than the general population. They also should visit the dentist more often. People with suppressed immune systems also are more likely to have dental problems. Examples include people who are infected with HIV or are receiving cancer treatment. More frequent visits for these groups are important to maintain good oral health.

 

Sources:

Consumer Guide to Dentistry

Simple Steps to Better Dental Health