NS Dental Studio- stomatološka ordinacija i zubotehnička laboratorija
Zorana Radmilovića 10,  21 000 Novi Sad
tel: +381 21 6497 082 +381 65 6497 082
e-mail: info@nsdentalstudio.rs
web: www.nsdentalstudio.rs


no images were found

 

Zubotehnička laboratorija NS DENTAL STUDIO je osnovana 1997. godine u Novom Sadu kao mala zubotehnička laboratorija. Za nekoliko godina prerasla je u veliki zubotehnički studio koji trenutno zapošljava 15 ljudi visoke kvalifikacione strukture. Rad studija podrazumeva redovnu obuku i usavršavanje starih i novih kadrova u skladu sa savremenim trendovima zubotehničke tehnologije.

U sastavu NS Dental Studija nalaze se zubotehnička laboratorija, stomatološka ordinacija i digitalni rentgen.

Ulsuge zubotehničke laboratorije:

Metalokeramika

Bezmetalna keramika

Vizil proteze

Akrilantne proteze

Titanijum proteze

Valplast proteze

Orto aparati

Radovi na implantatima

 

Ulsuge stomatološke ordinacije:

Protetika

Implantologija

Hirurgija

Parodontologija

Ortodoncija

Plombiranje zuba

Beljenje zuba

 

 

Lokacija (kliknite na fotografiju za veći prikaz):

Naziv: NS Dental Studio

Adresa: Zorana Radmilovića 10

Mesto: 21 000 Novi Sad

Telefon: +381 21 6497 082 +381 65 6497 082

E-mail: info@nsdentalstudio.rs

Web: www.nsdentalstudio.rs

NS Dental Studio-Dental Practice and Dental Technique Laboratory
Zorana Radmilovića 10,  21 000 Novi Sad
tel: +381 21 6497 082 +381 65 6497 082
e-mail: info@nsdentalstudio.rs
web: www.nsdentalstudio.rs


no images were found

 

Dental technique laboratory NS DENTAL STUDIO was established in 1997 in Novi Sad as a small laboratory. In several years it became big dental technique laboratory with dental practice. Studio currently employs 15 people of high qualification structure. Our work includes regular training and development of old and new staff in order to follow modern technology trends.

NS DENTAL STUDIO consists of dental technique laboratory, dental practice and digital X-rays office.

 

Dental Technique Laboratory Services:

Metal-Ceramics

Metal Free Ceramics

Vizil Prostheses

Acrylate Prostheses

Titanium Prostheses

Valplast Prostheses

Implants

And other…

 

Dental Practice Services:

Prosthodontics

Implantology

Oral Surgery

Periodontics

Dental Fillings

Teeth Whitening

And other…

 

Location (click on the photo for larger view):

Name: NS Dental Studio

Address:  Zorana Radmilovica 10

City:  21 000 Novi Sad

Telephone: +381 21 6497 082 +381 65 6497 082

E-mail: info@nsdentalstudio.rs

Web: www.nsdentalstudio.rs