Dr Borislav Burić – stomatološka ordinacija
1300 kaplara  12, Liman IV,  21 000 Novi Sad
tel: +381 21 466 013
e-mail:drburic@neobee.net
web: www.stomatoloskaordinacijaburic.com

U Specijalističkoj stomatološkoj ordinaciji Dr Burić obavljaju se sve vrste stomatoloških usluga: konzervativna stomatologija,  dečija i preventivna stomatologija, protetika, oralna hirurgija, lečenje bolesti usta i parodontologija.  U ordinaciji Vas dočekuju dr Borislav Burić- specijalista bolesti usta i zuba i dr Tina Burić – stomatolog. Radno vreme je radnim danima od od 8 do 16 časova i subotom po dogovoru. Više informacija o uslugama možete videti ovde , a o cenama ovde.

Dr Borislav Burić – Dental Practice
1300 kaplara  12, Liman IV,  21 000 Novi Sad
tel: +381 21 466 013
e-mail:drburic@neobee.net
web: www.stomatoloskaordinacijaburic.com

Dentistry practice Dr Borislav Buric provides all kinds of dentistry services: Conservative Treatment, Pediatric and Preventive Dentistry, Prosthetic, Oral Surgery, Mouth Diseases Treatment, Orthodontics. Dr Borislav Buric – teeth and mouth diseases specialist and Dr Tina Buric – dentist are expecting you in our dental practice. Working hours: Mon-Fri 8-16h, Saturday by request. More information about our services here . More information about prices here.