Đukić- stomatološka ordinacija
Servo Mihalja 28,  21 000 Novi Sad
tel: +381 21 63 65 200
e-mail: stomatologdjukic@gmail.com
web:  www.djukic.sajt.co.rs

 

no images were found

Specijalistička stomatoloska ordinacija za decu i odrasle Đukić postoji od 1990. godine i vrši sve stomatološke usluge.

Tokom dvadesetogodišnjeg iskustva stekli smo poverenje velikog broja pacijenata.

Pacijenti koji su kao deca dolazili u našu ordinaciju sada dovode svoju decu kod nas.

 

Tim stručnjaka ordinacije čine:

Prim. Dr Vida Đukić – specijalista za dečiju preventivnu stomatologiju

Dr Dušan Đukić – specijalista za stomatološku protetiku

Dr Jelena Pantelinac – stomatolog

Dr Aleksandra Ranisavljević – stomatolog

Dragica Malešević – stomatološka sestra

Radno vreme: Svakim radnim danom 13-20h

 

Lokacija (kliknite na fotografiju za veći prikaz):

Naziv: Đukić – specijalistička stomatoloska ordinacija za decu i odrasle

Adresa: Servo Mihalja 28

Mesto: 21 000 Novi Sad

Telefon: +381 21 63 65 200

E-mail: stomatologdjukic@gmail.com

Web: www.djukic.sajt.co.rs

Đukić- Dental Practice
Servo Mihalja 28,  21 000 Novi Sad
tel: +381 21 63 65 200
e-mail: stomatologdjukic@gmail.com
web:  www.djukic.sajt.co.rs

 

no images were found

Djukic – Dental Practice for Children and Adults was founded in 1990. We are performing all dental services.

 

Through 20 years of experience we gained trust of many satisfied patients.

 

Patients that visited us in their childhood are bringing their children to our dental practice today.

 

Our expert team:

Prim. Dr Vida Djukic – pediatric preventive dentistry specialist
Dr Dusan Djukic – dental prosthetic specialist
are expecting you in our dental practice.
Dr Jelena Pantelinac – dentist
Dr Aleksandra Ranisavljević – dentist
Dragica Malešević – dentistry technician

 

Working hours: 13-20h, closed on Saturdays and Sundays

 

Location (click on the photo for larger view):

Name: Djukić – Dental Practice for Children and Adults

Address:  Servo Mihalja 28

City:  21 000 Novi Sad

Telephone: +381 21 63 65 200

E-mail: stomatologdjukic@gmail.com

Web: www.djukic.sajt.co.rs