Starčević – stomatološka ordinacija
Stanoja Glavaša 15, 11000 Beograd
tel:  +381 (0) 11 3223 951, +381 (0) 62 207 772, +381 (0) 63 772 34 34
e-mail: drstarcevic@gmail.com, office@stoma-starcevic.co.rs
web: www.stoma-starcevic.co.rs

 

no images were found

 

Stomatološka ordinacija “Starčević” nekoliko godina unazad uspešno brine o zdravlju i lepoti svojih pacijenata.

U centru grada, u prijatnom i savremenom ambijentu, ljubazno će Vas dočekati dr Milica i Aleksandar Starčević sa svojim saradnicima i na visoko stručan i profesionalan način učiniti Vaš osmeh neodoljivim.

Ordinacija “Starčević” pored pružanja kompletnog tretmana po najvišim standardima, svoje pacijente upućuje u stanje njihovog oralnog zdravlja i edukuje kako da svoj blistav osmeh sačuvaju što duže. Visoka stručnost i profesionalnost, dugogodišnje iskustvo, savremena oprema i materijali renomiranih svetskih proizvođača, garantuju uspeh i dugotrajnost naših radova.

Savremenom, poslovnom i uspešnom čoveku, zdravi i negovani zubi i lep osmeh u mnogome pomažu da sačuva svoje samopouzdanje i na pravi način reprezentuje svoju firmu, porodicu i samog sebe pred drugim ljudima.

Pored kompletnih stomatoloških usluga koje pružamo, ono što sa ponosom izdvajamo i što nas kao ordinaciju čini prepoznatljivom je ESTETSKA STOMATOLOGIJA.

Svi mogu imati savršen osmeh…

Beljenje zuba

Dobrodošli u svet profesionalnog beljenja zuba.

Koristeći najsavremeniji uređaj za beljenje zuba Beyond, za samo 30 min. Vaši zubi će biti izbeljeni za 5-14 nijansi.

Ova američka tehnologija je prihvaćena u celom svetu i bez ikakvih posledica i komplikacija Vaši snovi biće ostvareni.

Estetski ispuni

Zbog izuzetno loše estetike i loših biomehaničkih osobina, amalgamske plombe ne koristimo. Nanovije generacije kompozitnih (belih) plombi, uz izuzetno iskustvo i obučenost naših lekara, učiniće Vaše zube estetski savršenim sa svim karateristikama vaših prirodnih zuba.

Protetske nadoknade

Pun zubni niz, lep i zdrav osmeh, danas predstavlja potrebu koja poboljšava Vaš privatni, poslovni i socijalni život i oslikava Vaš status u društvu. Tehnologija koja prati stomatologiju svakodnevno nam donosi nove sisteme i materijale za izradu zubnih nadoknada, koji svojim vizuelnim i estetskim karekteristikama, nadoknađene zube neprimetno smešta u zubni niz i čini ih potpuno prirodnim. U našoj ordinaciji možete dobiti sve vrste protetskih nadoknada, od klasičnih metalokeramičkih kruna i mostova, keramičkih kruna na zlatu i implantima do bezmetalnih kruna i faseta.

Dečija i preventivna stomatologija

“Deca su ukras sveta”…… Njihovo zdravlje nam je najbitnije. Briga o njihovim zubima počinje nicanjem prvog mlečnog zuba. Poseta stomatologu kod većine dece izaziva stah i traumu koju kasnije nosimo kroz život kao odrasli ljudi. Mi smo tu da im pomognemo da svoj strah prevaziđu i da odlazak kod stomatologa doživljavaju kao igru i jednu prijatnu stvar.

Vrlo važno je za roditelje da znaju da prvu posetu stomatologu obave kada njihovo dete nema tegobe i bolove i da to bude jedno opušteno i veselo druženje, bez ikakvih intervencija. Od prvog iskustva Vašeg deteta sa stomatologom zavisiće njegova dalja želja za sledećim posetama.

 

Radno vreme: 12-20h, posete se zakazuju za termine van radnog vremena i subotom po dogovoru.

 

Lokacija (kliknite na fotografiju za veći prikaz):

Naziv: Starčević – stomatološka ordinacija

Adresa: Stanoja Glavaša 15

Mesto: 11000 Beograd

Telefon: +381 (0) 11 3223 951, +381 (0) 62 207 772, +381 (0) 63 772 34 34

E-mail: drstarcevic@gmail.com, office@stoma-starcevic.co.rs

Web: www.stoma-starcevic.co.rs

Starčević – Dental Practice
Stanoja Glavaša 15, 11000 Beograd
tel:  +381 (0) 11 3223 951, +381 (0) 62 207 772, +381 (0) 63 772 34 34
e-mail: drstarcevic@gmail.com, office@stoma-starcevic.co.rs
web: www.stoma-starcevic.co.rs

 

no images were found

 

Dental Practice “Starcevic” successfully takes care of health and beauty of their patients for couple of years.

In the city center, in a pleasant and modern interior, you will find Dr Milica and Aleksandar Starcevic and their associates. They are highly qualified and professional and they will make your smile irresistible.

Dental Practice “Starcevic”, in addition to providing highest standards and full treatment, provide patients with information regarding their oral health and educate them how to preserve their bright smile as long as possible. High professionalism and expertise, long experience, modern equipment and materials made by renowned manufacturers, guarantee the success and durability of our work.

Healthy teeth and beautiful smile help modern and successful business man,  to preserve self-confidence and to properly represent his company, family and himself in front of other people.

In addition to complete dental services we provide, service that makes our practice recognizable is COSMETIC DENTISTRY.

Everyone can have a perfect smile…

Teeth Whitening

Welcome to the world of professional teeth whitening.

Using the most advanced device for whitening teeth – Beyond, in only 30 minutes your teeth will be whitened to 5-14 shades.

This American technology is accepted worldwide and without any consequences or complications your dreams will come true.

 

Aesthetic Fillings

Because of extremely poor aesthetics and bad bio-mechanical properties, amalgam fillings are not used in our practice. Newest generation of composite (white)fillings , together with our doctors’ experience and training  will make your teeth aesthetically perfect with all characteristics of your natural teeth.

 

Prosthetic Restorations

Having beautiful and healthy smile is the need of modern living if you want to improve your private, business and social life and it also reflects your status in society. Daily technology improvements in dentistry brings us new systems and materials for making dental restorations, which can visually and aesthetically look completely natural. In our practice you can get all types of prosthetic restorations: classic metal-ceramic crowns and bridges, ceramic crowns on gold and implants as well as metal-free crowns and facets.

Children’s and Preventive Dentistry

Children are our world… Their health is important to us. Taking care of their teeth starts with first baby tooth eruption. Visiting the dentist for most children is traumatic experience which prolongs through their later life as adults. We are here to help them overcome their fears and make them experience visit to the dentist like a game and pleasant thing.

It is important for parents to know that the first visit to the dentist  should be made when their child has no problems with teeth and feel no pain,without any dentistry procedure, sin order to create relaxed and cheerful association. Child’s further wish for future visits will depend on his first experience with a dentist.

Working hours: 12-20h, In a case of emergency, appointments can be made for Saturday or after working hours

 

Location (click on the photo for larger view):

Name: Starcevic – Dental Practice

Address: Stanoja Glavasa 15

City: 11000 Belgrade

Telephone: +381 (0) 11 3223 951, +381 (0) 62 207 772, +381 (0) 63 772 34 34

E-mail: drstarcevic@gmail.com, office@stoma-starcevic.co.rs

Web: www.stoma-starcevic.co.rs