Ivodent – stomatološka ordinacija
Mačvanska 19/4,  11 000 Beograd
tel: +381 11 3446 008
Nova Kraljevica,  TC Kraljevica, 19 000 Zaječar
tel: +381 19 432 800
e-mail: ivodent123@gmail.com, ivodent@eunet.rs
web: www.ivodent.rs

Stomatološka ordinacija Ivodent se izdvaja brzom i preciznom dijagnostikom sa konkretnim predlogom neophodnih radova u što kraćem vremenskom roku, uključujući i najsloženije radove za koje su potrebna samo dva dolaska u roku od 5 do 7 dana. Plombiranje zuba estetskim materijalima, lečenje zuba, lečenje desni i ostalih oblika parodontopatije, sve vrste oralno hirurških zahvata uključujući i oralnu implantologiju, mogućnost saradnje estetske hirurgije i stomatološke ordinacije “Ivodent”, kompletna sanacija pacijenata koji boluju od paradontopatije zaključno sa protetskom rehabilitacijom odvija se za samo nedelju dana uključujući dva odlaska u ordinaciju. Naša ordinacija postoji u Beogradu i Zaječaru.

Ivodent – Dental Practice
Mačvanska 19/4,  11 000 Beograd
tel: +381 11 3446 008
N. Kraljevica Street,  19 000 Zajecar
tel: +381 19 432 800
e-mail: ivodent123@gmail.com , ivodent@eunet.rs
web: www.ivodent.rs

Ivodent dental practice is distinctive by its effective and precise diagnostics. Altogether with specific advisory of the necessary treatment, including even the most complicated interventions, we ensure our services completed in only two appointments within 5 to 7 days. High quality esthetic inlay materials, dental treatment, treatment of gums and all the cases of gums diseases, all kinds of oral surgery including dental implants, esthetic surgery combined with IVODENT dental treatment, total sanitation of the patients on the gums diseases treatment accomplished by a prosthetic rehabilitation completed in two visits within only a week. We have dental practice in Belgrade and Zajecar.