Dr Pavlović- stomatološka ordinacija
Niška 4, 11 000 Beograd
tel: +381 11 3822 331, +381 63 8211 603, +381 63 343 218
e-mail: hans@yubc.net, drirena.pavlovic@gmail.com

no images were found

 

Stomatološka ordinacija dr Pavlović osnovana je u februaru 2004. godine,  a od leta 2009. godine se nalazi u novom, proširenom objektu u Niškoj ulici na Vračaru.

U Stomatološkoj ordinaciji dr Pavlović pružaju se sve vrste stomatoloških usluga sa najsavremenijim metodama i materijalima. Neke od njih su:  lečenje tvrdih i mekih zubnih tkiva, sve vrste hirurških intervencija iz domena oralne hirurgije kao i parodontologije, ugradnja implanata, sve vrste protetskih nadoknada, korekcija nepravilnosti vilica i zuba koju pruža savremena ortodoncija, lečenje i rekonstrukcija oštećenih zuba i estetska stomatologiju uključujući izbeljivnje zuba sa vrhunskim rezultatima.

 

Pregled i konsultacije su besplatni i zakazuju se na telefon:

011/3822-331

063/8211-603

063/343-218

U Stomatološkoj ordinaciji dr Pavlović postoji mogućnost plaćanja kreditnim karticama ( DINA, VISA, VISA ELECTRON, YUBA).

 

Zaposleni u Stomatološkoj ordinaciji dr Pavlović:

Dr Aleksandar Pavlović

Dr Irena Pavlović

Stomatološka sestra Nataša Živković

 

Radno vreme: Ponedeljak –petak  10-19h, subota 10-15h

 

Lokacija (kliknite na fotografiju za veći prikaz):

Naziv: Dr Pavlović- stomatološka ordinacija

Adresa: Niška 4

Mesto: 11 000 Beograd

Telefon: +381 11 3822 331, +381 63 8211 603, +381 63 343 218

E-mail: hans@yubc.net, drirena.pavlovic@gmail.com

Dr Pavlović- Dental Practice
Niška 4, 11 000 Beograd
tel: +381 11 3822 331, +381 63 8211 603, +381 63 343 218
e-mail: hans@yubc.net, drirena.pavlovic@gmail.com

no images were found

 

Dental Practice Dr Pavlovic was founded in February 2004. Since summer, 2009 it is at new location in Niska Street in Vracar.

Dental practice Dr Pavlovic provides all kinds of dental services with the most modern methods and materials. Some of them are: hard and soft dental tissue treatment, all types of oral surgery and periodontics interventions, dental implants, all types of prosthetic restorations, jaws and teeth irregularities correction provided by contemporary orthodontics, damaged teeth treatment and reconstruction, as well as aesthetic dentistry including teeth whitening with superb results.

Examination and consultations are free of charge.

Please make appointment by phone:

011/3822-331

063/8211-603

063/343-218

Payment by credit cards ( DINA, VISA, VISA ELECTRON, YUBA) is available.

 

Dental practice Dr Pavlovic team:

Dr Aleksandar Pavlovic

Dr Irena Pavlovic

Natasa Zivkovic, assistant

 

Working Hours: Monday – Friday  10-19h, Saturday 10-15h

 

Location (click on the photo for larger view):

Name: Pavlovic – Dental Practice

Address: Niska 4

Place:  11 000 Belgrade

Telephone:  +381 11 3822 331, +381 63 8211 603, +381 63 343 218

E-mail: hans@yubc.net, drirena.pavlovic@gmail.com