Dentio – stomatološka ordinacija
Kosančić Ivana 18,  21 000 Novi Sad
tel: +381 21 551 209
mob: +381 69 551 2090
e-mail: ordinacija.dentio@gmail.com
web: stomatolognovisad.netstomatologdentio.com

 

no images were found

Stomatološka ordinacija Dentio osnovana je 1995. godine, na adresi Kosovska br. 1 u Novom Sadu. Ordinacija je bila mala, ali savremeno i prijatno opremljena. Zbog tendencije da preraste u porodičnu praksu, nakon osamnaest godina preselili smo se u nov prostor, opremljen po evropskim standardima za stomatološke ordinacije.

Nov prostor smo počeli da kreiramo počevši od idejnog i arhitektonskog projekta, ugrađujući savremene materijale namenjene bolnicama i medicinskim ustanovama, uz opremanje stomatološkim stolicama i aparatima vodećih proizvođača stomatološke opreme i kreiranja modernog i prijatnog enterijera.

Danas u našem novom prostoru imamo ukupno tri ordinacije i četiri stolice-radna mesta. Jedna ordinacija je opremljena kao hirurška sala, namenski urađena za potrebe hirurških intervencija u stomatologiji.

Naša ordinacija je opremljena rendgenskim aparatima za snimanje zuba, i to OPT aparatom za snimanje cele vilice, kao i aparatom za snimanje pojedinačnih zuba.

Ordinacija Dentio svojim pacijentima pruža kompletnu uslugu na jednom mestu – sve stomatološke intervencije kao i snimanje zuba.

Osnivač i vlasnik ordinacije Dentio je dr Katarina Stojanović, doktor stomatologije, specijalista ortopedije vilice. Bila je student treće generacije studenata Stomatološkog fakulteta u Novom Sadu. Fakultet je upisala akademske 1979/1980. a završila ga je  1984/1985. kao druga po redu u svojoj generaciji. Udata je, ima dvoje dece, kćerku i sina koji je danas student pete godine Stomatološkog fakulteta u Novom Sadu.

Karijeru je počela u Domu zdravlja u Beočinu, najpre u školskoj ambulanti u osnovnoj školi „Jovan Grčić Milenko” u Beočinu a zatim u ambulanti Doma zdravlja, gde je radila sedam godina, a poslednje dve je radila paralelno i u „Stomatološkoj ordinaciji dr Majić i dr Burić” u Sremskoj Kamenici. Po napuštanju Doma zdravlja radi samo privatno, a 1995. godine osniva ordinaciju Dentio.

Od svoje nekadašnje profesorke, prof. dr Desanke Marić, dugogodišnjeg saradnika ordinacije Dentio,  stiče teorijska i praktična znanja iz oblasti ortopedije vilice. Zbog porodičnih i poslovnih obaveza u ordinaciji, specijalističke studije iz oblasti ortopedije vilice upisuje 2003. na Stomatološkom fakultetu u Novom Sadu i završava ih 2006. goine.

Nova znanja i informacije kontinuirano stiče na seminarima i predavanjima domaćih i stranih predavača. Pored ortopedije vilice, uživa u radu i edukaciji iz oblasti stomatološke protetike i endodoncije, kao i konzervativne stomatologije.

Zajedno sa svojim saradnicima, specijalistima iz  različitih oblasti stomatologije i kolegama u ordinaciji Dentio, pokriva oblasti: ortodoncije, oralne hirurgije, paradontologije, dečije stomatologije, estetske stomatologije…

Pregled i konsultacije su besplatni!

U okviru ordinacije nalazi se kabinet za snimanje zuba (RTG dijagnostika).

Radno vreme:

Ponedeljak-četvrtak: 13-20h

Petak: 09-17h

Ostali termini: po dogovoru.

 

Lokacija (kliknite na mapu za veći prikaz):


Pogledajte lokaciju  Stomatološke ordinacije Dentio na većoj mapi.

Naziv: Dentio

Adresa: Kosančić Ivana 18

Mesto: 21 000 Novi Sad

Telefon: +381 21 551 209

Mob: +381 69 551 2090

E-mail: ordinacija.dentio@gmail.com

Web: stomatolognovisad.netstomatologdentio.com

Dentio – Dental Practice
Kosančić Ivana 18,  21 000 Novi Sad
tel: +381 21 551 209
mob: +381 69 551 2090
e-mail: ordinacija.dentio@gmail.com
web: stomatolognovisad.netstomatologdentio.com

 

no images were found

Dentio – Dental Practice was established in 1995 in Kosovska 1 in Novi Sad. The office was small, but modern and comfortable equipped. Because of the tendency to become a family practice, after eighteen years, we have moved into a new office, equipped according to European standards.

We created modern and pleasant interior with conceptual and architectural design and incorporating modern materials for hospitals and medical facilities, with dental chairs and appliances made by leading manufacturers of dental equipment

Today, we have four dental chairs. Practice is equipped with a surgical room, specially prepared for surgery in dentistry.

Our practice is equipped with X-ray apparatus for dental imaging, and OPT camera to record the whole jaw, as well as recording of individual teeth.

In dental practice Dentio we can offer our patients a complete service at one place – all dental procedures and dental imaging.

The founder and owner of the practice Dentio is Dr. Katarina Stojanovic – dentist, specialist in the field of orthodontics. She was a student of the third generation of students of the Faculty of Dentistry in Novi Sad (1979- 1985). She is married and has two children, a daughter and a son who is a student of the fifth year at the Faculty of Dentistry in Novi Sad

New knowledge and information is continuously acquired in seminars and lectures with national and international speakers. In addition to orthodontics she enjoys working and training in the field of prosthodontics and endodontics and conservative dentistry.

Along with her associates, specialists in various fields of dentistry in Dentio dental paractice we are covering all dentistry areas: orthodontics, oral surgery, periodontology, pediatric dentistry, cosmetic dentistry etc.

Examinations and consultations are free!

In the practice there is a cabinet for dental imaging (X-ray).

Working hours:

Monday-Thursday: 13-20h

Friday: 09-17h

Other: by request.

 

Location:


Check location of Dentio on a larger map.

Name: Dentio

Address: Kosančić Ivana 18

City: 21 000 Novi Sad

Telephone: +381 21 551 209

Mobile: +381 69 551 2090

E-mail: ordinacija.dentio@gmail.com

Web: stomatolognovisad.netstomatologdentio.com