Maja Dental Care – stomatološka ordinacija
Svetog Save 8/2, 32 000 Čačak
tel: +381 32 333 910, +381 64 840 30 40
e-mail: office@maja-dental-care.com
web: www.maja-dental-care.com

MAJA DENTAL CARE je nova moderno opremljena stomatološka ordinacija, koncipirana tako da svojim pacijentima pruži usluge u najprijatnijim uslovima. Konstantno stručno usavršavanje, izbor kvalitetnih materijala i vrhunska oprema koju koristimo, garancija su kvaliteta usluga koje pružamo.

Maja Dental Care – Dental Practice
Svetog Save 8/2, 32 000 Čačak
tel: +381 32 333 910, +381 64 840 30 40
e-mail: office@maja-dental-care.com
web: www.maja-dental-care.com

 

Maja Dental Care is a new, modern equipped dental clinic, designed to provide services to their patients in the most comfortable conditions. The guarantee  of our service quality is constant professional training and selection of top quality materials and equipment.