Nadogradnja: Nadogradnja je proces primjenjiv u gotovo svakom stomatološkom postupku koji se izvodi danas. Završava se u jednoj poseti stomatologu.  

Bonding: The bonding process is applicable in almost every dental procedure performed today. It is accomplished in one visit to the dentist. No mold-taking, no “temporary,” no lab-fabrication. And it may take care of chips, gaps between the teeth, staining, splotches from wearing braces, crookedness or even teeth whose shapes are displeasing. Plus, it’s relatively inexpensive.

 

 

Demo video:

Dental Bridges: Dental bridges, dental implants, and partial dentures are used to replace missing teeth that would otherwise adversely affect your mouth. The negative effects of one or more missing teeth can include the shifting of other teeth to accommodate for the open space, a change in the bite that may affect your ability to eat, a speech impediment, and an increased risk for periodontal disease and tooth decay.

 

Dental Crowns: Whether a crown is needed for tooth cracks, excessive tooth decay, damaged tooth protection, teeth grinding, missing teeth, need for beautification or an improper bite resulting from the natural wear and tear produced by aging, dental crowns of today can satisfy your functional and esthetic needs. The purpose of a dental crown is to encompass and protect a needy tooth with a custom-designed tooth material, much like a fitted cap.

Demo video:

Dental Fillings: Dental fillings are used to repair minimal tooth fractures, tooth decay, or otherwise damaged surfaces of the teeth. Dental filling materials may be used to even out tooth surfaces for better biting or chewing. In many cases, individuals with enamel loss resulting in tooth sensitivity will notice a significant improvement or complete elimination of sensitivity once the appropriate dental filling material is placed.

 

Demo video:

 

Dental Implants: In many cases, dental implants may be the only choice to restore all necessary functions of the teeth and supporting structures. An implant can replace a single missing tooth and multiple implants can be used to support a dental bridge for the replacement of multiple missing teeth. Implants can also be used to increase the retention of dentures, helping to minimize gum irritation. Another implant advantage is that they do not require the preparation of adjacent teeth that would be necessary for bridgework.

 

Demo video:

Dental Materials: Dental technicians’ work serves as the cornerstone in the manufacturing process of most dental prosthetics. Your dentist usually relies on one or more dental lab technicians to help craft your single tooth restoration, full mouth reconstruction, or smile makeover. Tooth restorations must feel comfortable. An ill-fitting tooth restoration may affect the outcome and longevity of the procedure. Ill-fitting restorations can house bacteria that may cause tooth decay. The lab technician’s familiarity with and comfort in using the materials impact the fit and comfort of the restoration. Because of this, you may wish to discuss certain dental lab issues with your dentist.

 

 

Dentures: Complete dentures are used to replace missing teeth for people with no remaining teeth. Dentures may also be used for people who have lost several teeth. It is very important to replace missing teeth. The ill effects of not doing so can be a shift in remaining teeth, an inability to bite and chew properly, as well as a sagging facial appearance, which makes one appear older than they are.

 

Full Mouth Reconstruction: Full mouth reconstruction, full mouth rehabilitation and full mouth restoration are terms often used interchangeably to describe the process of rebuilding or simultaneously restoring all of the teeth in both the upper and lower jaws. Most full mouth reconstructions involve multiple phases and office visits. It is not unreasonable to expect treatment to take 12 months or more, depending on your situation.

 

Sources:

Consumer Guide to Dentistry

Simple Steps to Better Dental HealthNema uzimanja kalupa, niti privremenih delova, niti izrade u laboratoriji. Na ovaj način mogu se popraviti polomljeni zubi, praznine između zuba, mrlje, ogrebotine od nošenja proteza, pa čak i oblik zuba koji nije privlačan. Uz sve to postupak je prilično jeftin.

 

 

Pogledajte demonstracioni video na engleskom jeziku:

 

Zubni mostovi: Zubni mostovi, zubni implanti i delimične proteze se koriste za zamenu nedostajućih zuba koji bi na neki način mogli štetno uticati na Vaša usta. Negativni efekti jednog ili više nedostajućih zuba su sledeći: preostali zubi se mogu ispomerati kako bi popunili prazninu, može doći to promene zagrižaja što može uticati i na Vaše prehrambene navike, dovesti do govorne mane, i povećati rizik za bolesti usta i zuba.

 

 

Zubne krunice: Bilo da je krunica potrebna zbog slomljenog zuba, prevelikog kvara, oštećene zubne gleđi, šupljine u zubu, nedostajućeg zuba, estetskih potreba, nepravilnog zagrižaja, ili usled prirodnog trošenja i habanja uzrokovanih starenjem, zubne krunice danas mogu zadovoljiti i funkcionalne i estetske potrebe. Svrha zubne krunice je da zaštiti ostatak zuba materijalom koji je napravljen da odgovara Vašim zubima, a izgleda kao kapica koja se postavlja na zub.

Pogledajte demonstracioni video na engleskom jeziku:

 

Zubne ispune: Zubne ispune se koriste za popravku manjih pukotina, zubnih kvarova, ili na drugi način oštećene površine zuba. Materijali za zubne ispune mogu se koristiti i na površini zuba da bi poboljšalji griženje i žvakanje. U mnogim slučajevima, oštećena zubna gleđ rezultira osetljivošću, pa će osobe nakon postavljanja odgovarajućeg materijala na površinu zuba, primetiti značajan napredak ili potpunu eliminaciju osetljivosti zuba.

 

Pogledajte demonstracioni video na engleskom jeziku:

Zubni implanti: U mnogim slučajevima, zubni implanti mogu biti jedini izbor za vraćanje svih potrebnih funkcija zuba i potpornih struktura. Implant može zameniti jedan nedostajući zub, a više implanata se može koristiti kao potpora zubnom mostu za zamenu više nedostajućih zuba. Implantata može se koristiti za povećanje funkcionalnosti proteza, pomažući smanjenje iritacije desni. Implanti imaju i tu prednost da oni ne zahtevaju pripremu susednog zuba što bi bilo potrebno za most.

 

Pogledajte demonstracioni video na engleskom jeziku:

Stomatološki materijali: Rad stomatoloških tehničara služi kao kamen temeljac u većini stomatoloških procedura. Stomatolog se obično oslanja na jednu ili više zubotehničkih laboratorija da bi Vam omogućio različite tretmane. Posle popravke zuba morate imati ugodan osećaj. Nedovoljno dobro urađena popravka zuba može uticati na njeno trajanje. Neuklapanje popravke sa zubom može dovesti i do razvoja bakterija koje izazivaju karijes. Umeće laboratorijskog tehničara i njegovo poznavanje materijala utiču na u velikoj meri na popravku zuba. Zbog toga, biste možda mogli da se raspitate kod svog stomatologa koliko je pouzdan laboratorijski tehničar kome se on obraća.

 

 

Proteze: Potpune proteze se koriste za zamenu zuba kod ljudi koji su potpuno izgubili zube. Parcijalne preteze isto tako mogu biti upotrebljene za ljude koji su izgubili nekoliko zuba. Vrlo je važno zameniti nedostajuće zube. Ako ne popunite praznine nastale gubitkom zuba, negativni efekti mogu biti pomeranje preostalih zuba, nesposobnost da se pravilno grize i žvaće, kao i upao izgled lica, što čini da izgledate starije.

 

Potpuna rekonstrukcija usta (zuba), restauracija zuba ili veštački zubi su termini koji se koriste za opisivanje procesa izrade svih zuba u u obe vilice, gornjoj i donjoj. Ovaj proces uključuje više faza i mnogobrojne posete stomatologu. Nije isključeno da tretman traje 12 meseci ili više, u zavisnosti od težine slučaja.

Izvori:

Consumer Guide to Dentistry

Simple Steps to Better Dental Health