Turistički aranžmani

Kontaktirajte nas i mi ćemo Vam organizovati putovanje i stomatološke usluge na način koji Vama najviše odgovara.

Po dolasku imaćete svog ličnog vodiča da brine o Vama 24 sata.

zubari.rs

Tel: +381 21 443 097, +381 21 533 172

Fax: +381 21 443 097

Mob: +381 63 57 00 35

E-mail: bojana@zubari.rs

Web: www.zubari.rswww.serbiandentists.net

Addresa: Bulevar Oslobođenja 54 / 413, 21 000 Novi Sad, Vojvodina, Srbija


Definicija stomatološkog turizma

Stomatološki turizam podrazumeva putovanje u inostranstvo prvenstveno zbog  pristupačnijih stomatoloških intervencija, tretmana i procedura, te oralne hirurgije. Osnovni razlog je puno viša cena tih usluga u sopstvenoj zemlji.

Potreba za stomatološkim turizmom

Ako Vam poslodavac omogućava paket zdravstvenog osiguranja koji obuhvata i stomatološke naknade nalazite se među malim brojem ljudi koji su te sreće. Veliki broj ljudi ima osiguranje koje ne pokriva troškove stomatologa.  Dakle, kada postoji potreba da posete stomatologa, moraju da zavuku ruku duboko u džep. To je osnovni razlog nastanka stomatološkog turizma. Tim ljudima stomatološki turizam  pruža alternativu sa niskim cenama i visokim kvalitetom usluge.

Amerikanci već decenijama prelaze preko granice u Meksiko zbog jeftinijih stomatoloških usluga. U Kanadi i pojedinim evropskim zemljama sa državnim zdravstvenim sistemima dugačka je lista čekanja i to za posledicu ima da njihovi građani svoje potrebe za stomatološkom negom zadovoljavaju na drugim mestima.

Stomatološki turizam za vreme krize

Kriza je zahvatila ceo svet. Privredni sistem nije stabilan. Ne znamo šta može da se dogodi sutra. Kao rezultat svega toga, ljudi očajnički žele uštedeti više novca.  Ipak, zdravlje mora da se sačuva.  Moramo brinuti o celukopnom zdravstvenom stanju, pa tako i o stomatološkoj nezi. Ipak, kada dođe vreme da se donese odluka, ljudi sebi postavljaju pitanje da li je zaista nepohodno otići kod stomatologa zbog manjih kvarova, obzirom na visoke cene usluga. Rešenje ovog problema je vrlo jednostavno, zapravo, to je baš stomatološki turizam.

Stomatološki turizam tokom krize štedi više novca i omogućuje Vam da putujete u inostranstvo i provedete prijatne trenutke. Možemo primetiti da stomatološki turizam ima dve velike prednosti.. Prva su mnogo niže cene u zemljama u razvoju, a kvalitet je isti. Druga je kombinacija stomatoloških tretmana i lepog i opuštajućeg odmora. Uzimajući u obzir dve navedene činjenice možemo razumeti trend porasta stomatološkog turizma za vreme krize. Svako ima priliku da ubije dve muve jednim udarcem.

Prednosti stomatološkog turizma

Niske cene

Bez sumnje, najveća prednost (i dobitak za Vas) stomatološkog turizma je velika ušteda. Neke zemlje, uključujući i Srbiju, u mogućnosti su da Vam pruže najkvalitetnije stomatološke usluge po nižim cenama zbog nižih cena rada i nižih administrativnih troškova u tim zemljama.

Visok kvalitet

Budite sigurni da će usluga koju dobijete u stomatološkim ordinacijama u Srbiji biti jednaka ili čak i bolja u odnosu na one koje imate u svojoj zemlji. Stomatolozi u Srbiji su dobro obrazovani i obučeni su da primenjuju savremenu opremu i materijale.

Usluga odmah

Dobićete stomatološke usluge u vreme koje Vama najviše odgovara. Recite nam Vaš raspored, a mi ćemo sve organizovati za Vas.

Mogućnosti putovanja

Iako je primarna motivacija za većinu kupaca pristupačna stomatološka nega, za neke ljude to je odlična prilika za kombinovanje stomatološke nege i putovanja / odmora. Obzirom na sve niže cene pre svega avio saobraćaja, ali i drumskog i železničkog, možete čak povesti i svoje prijatelje ili familiju. Takođe, nećete potrošiti vreme na zakazivanje sastanka kod stomatologa, a troškovi smeštaja nisu veliki.

Srbija – destinacija za stomatološki turizam

Srbija, zemlja budućnosti, nalazi se u Evropi, u srcu Balkana, i svakako je vredi posetiti opet kao što je to bio slučaj i  pre sukoba devedesetih godina prošlog veka.. Sada je to bezbedna i sigurna demokratska zemlja, sa sukobima ostavljenim iza sebe.

Na raskršću između slovenske civilizacije i srednje Evrope, Srbija predstavlja paletu tradicije i kulture jedinstvene u Evropi. Ne manje od 26 nacionalnosti, svaka od njih očuvala je svoje običaje i folklor, a tu su i  četiri velike religije.

To daje brojne, raznovrsne  i šarolike tradicionalne svečanosti i proslave, kao i muziku koja Vas okružuje. Sa svojim planinama, zelenim livadama, i bogatim vodenim potencijalom Srbija nudi veliki broj aktivnosti zaljubljenicima u sport, rekreaciju, prirodu i izlete. Kajak, skijanje, rafting (splavarenje), speleologija su samo neke od njih.

Srbija krije istorijsku i arhitektonsku baštinu kakva se retko viđa. Veliki broj naselja iz doba Rimljana nalazila su se na ovom području. Naći ćete srednjovekovne tvrđave svuda uz puteve i bićete zapanjeni raznolikošću arhitektonskih stilova: srpski, mađarski, austrijski, turski.

Neverovatan je i gust raspored pravoslavnih manastira rasprostranjenih širom zemlje. Svaki od njih je posebno arhitektonsko i umetničko blago.

Glavni grad Beograd, zatim Novi sad i ostali gradovi Srbije bogati su kulturnim aktivnostima kao što su koncerti, predstave, te izvanrednim i neverovatno uzbudljivim i iscrpljujućim noćnim životom koji se završava tek u zoru. Nacionalni restorani, kao i restorani koji se mogu upoređivati s onim najprestižnijim na svetu, te oni na brodovima i splavovima, garantuju nezaboravno iskustvo.

Srbija je širom sveta poznata kao zemlja bogate kulinarske tradicije, a zdrave i ukusne hrane ima u izobilju.

Najmasovnija manifestacija je svakako letnji muzički festival EXIT u Novom Sadu, koji okuplja oko 250 do 350 hiljada mladih.

Osim svih gore navedenih turističkih atrakcija, u Srbiji ima stomatoloških ordinacija i stomatologa  koji nude visoko kvalitetne stomatološke usluge uz povoljne cene. Te činjenice čine Srbiju savršenom za stomatološki turizam, i to po svim kriterijumima.

Neki korisni linkovi:

www.serbia.travel

www.serbiatouristguide.com

www.tripadvisor.com/Tourism-g294471-Serbia-Vacations.html

www.serbia-visit.com

www.visitserbia.org

Izvori:

Visit Serbia

Healtbase

World Dental

Trip Advisor

Exit

 

Zubari.rs i serbiandentists.net  u Dnevniku RTV-a i RTS-a

Dana 09.09.2009. u centralnoj informativnoj emisiji Radio televizije Vojvodine i Radio televizije Srbije emitovan je prilog o stomatološkom turizmu u kome je bilo reči o našem projektu, sajtovima www.zubari.rs i www.serbiandentists.net. Cilj ovakvih priloga je afirmacija stomatološkog turizma kao razvojne šanse turizma u našoj zemlji, te napor da se ovaj vid turizma nađe u Strategiji razvoja turizma Republike Srbije. Takođe, želja je da se kreira organizovaniji jedinstveni nastup domaćih stomatologa prema stranom tržištu.
Pogledajte video prilog:Travel Arrangements

Contact us and we will arrange your trip and dental services in the most convinent way for you.

Upon your arival you will have personal travel guide at your service 24 hours.

serbiandentists.net

Tel: +381 21 443 097, +381 21 533 172

Fax: +381 21 443 097

Mob: +381 63 57 00 35

E-mail: bojana@zubari.rs

Web: www.serbiandentists.net, www.zubari.rs

Address: Bulevar oslobođenja 54 / 413, 21 000 Novi Sad, Vojvodina, Serbia


Dental Tourism Definition

Dental Tourism means traveling abroad for affordable dental care, dental treatment, dental surgery or dental procedures, which are generally expensive in one’s own country.

 Need for Dental Tourism

 If your employer provides you with dental insurance benefits you are among the fortunate few. A lot of people do not have dental insurance. So when there is a need to visit the dentist, they find themselves digging deep into their pockets. This is what has given birth to dental tourism. To such people dental tourism offers a low cost high quality alternative.

Americans have been going across the border to Mexico for decades for bargain deals on dental services. In Canada and certain European countries with national healthcare system, it’s the extensive wait-lists that result into their citizens finding other sources to meet their dental care needs.

Dental Tourism During Global Crisis

Crisis propagates all over the world. The economy system is not stable. You never know what might happen tomorrow. As a result people are desperately trying to save more money. In the same time we have to take care of our health, especially of our teeth health. But when the time to act comes many of us have doubts about the real necessity of treating some small dental defects, considering the high prices of this kind of services. The solution to this problem is very simple, in fact, and it is known as dental tourism.

Dental tourism during crisis saves more money and allows you to travel abroad and to have a great time. We can notice that the dental tourism has two big advantages. The first one are the much smaller prices in the developing countries, even if the quality is usually the same. The second one is the combination between the dental treatment and a nice and relaxing vacation. Considering these two we realize why the dental tourism increases its popularity while the crisis is developing. Everyone has the chance to kill two birds with one stone.

Benefits of Dental Tourism

Low Cost

Undoubtedly, the biggest benefit of dental tourism is cost savings. Some countries, including Serbia, are able to provide top quality dental care at a low cost because of low labor and administrative costs in those countries.

High Quality

Rest assured that the service that you receive at dental offices in Serbia will be equal or superior to that you can find in your country. Dentists in Serbia are well educated and trained and they are using modern equipment and materials.

Immediate Service

You will get dental services at the most convinient time for you.

Travel Opportunities

While the primary motivation for most customers is affordable dental care, for some people it’s a great opportunity to combine dental care with traveling / vacation. Given the low cost of road, rail and air travel, you can even bring your friends or family along. Also, dental appointments don’t take much time so lodging expenses are also low.

Serbia – Dental Tourism Destination

Serbia, a country of future, situated in Europe in the heart of the Balkans, is worth visiting again like it had been before the conflict of 1990. Now it is a safe and secure democratic country with all the conflicts left behind.

At the crossroads between the Slavonic civilization and Central Europe, Serbia represents a palette of traditions and cultures unique in Europe. No less than 26 nationalities each of them preserving its customs and its folklore, but also four great religions are present here.

That gives numerous and variously coloured traditional feasts as well as the music and dances surrounding you. With its mountains with the greenish prairies, its multiple water currents cutting their wedged in valleys and the beautiful mountains, Serbia is offering a large fan of sport and tourist activities. Kayak, skiing, rafting, trekking, speleology are among the most developed.

Serbia has been hiding a historical and architectural heritage encountering just rarely. Many Roman sites had been flourishing throughout ages. You will find medieval fortresses everywhere along the roads and will be astonished by an extreme variety of architectural styles: Serbian, Hungarian, Austrian, Ottoman.

But especially the unbelievable density of the orthodox monasteries disseminated throughout the country and are, each for itself wealth of architectural creation and pictorial invention.

Capital Belgrade, Novi Sad and other cities in Serbia are rich in cultural activities like concerts, theatre performances, and an extraordinarily exciting and exhausting night life which ends at dawns.

National restaurants, as well as the restaurants which can be compared with the most prestige in the world, and those on the ships and floats, guarantee an unforgettable experience. Healthy and tasty food will delight you…

The most massive manifestation is certainly the summer musical festival EXIT in Novi Sad, that gathers around 250 000 to 350 000 young people.

Besides all tourist atractions mentioned above, Serbia has dental practices and dentists that offers high quality dental services with affordable prices. Those facts make Serbia perfect dental tourism destination by all criteria.

Some Useful Links:

www.serbia.travel

www.serbiatouristguide.com

www.tripadvisor.com/Tourism-g294471-Serbia-Vacations.html

www.serbia-visit.com

www.visitserbia.org

Sources:

Visit Serbia

Healtbase

World Dental

Trip Advisor

Exit
[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]