Danas je teško zamisliti naš život bez četkice za zube. Ova mala stvar postala je deo naše svakodnevnice i njena svrha je da život učini kvalitetnijim. Ali kako da znamo da li koristimo pravu četkicu za zube? Većina od nas kupuje automatski, vodeći se samo izgledom četkice. Ovaj članak pomoći će da napravite dobar izbor prilikom kupovine četkice za zube.

 

 

Veličina četkice

Za bolje razumevanje podelićemo četkice u nekoliko kategorija i vrsta klasifikacije. Prvo ćemo analizirati njihovu veličinu. Važno je odabrati četkicu za zube koja će omogućiti lak pristup svim površinama zuba.

Za većinu odraslih osoba, glava četkice za zube široka nešto više od centimetra i dugačka oko dva i po centimetra najlakša je za upotrebu i najefikasnija. Iako postoje veće glave četkice za zube, one mogu stvarati problem prilikom četkanja kutnjaka koje je teško dohvatiti. Četkica za zube trebala bi imati dovoljno dugačku dršku tako da je možete udobno držati u ruci.

Neki stručnjaci kažu da bi glava četkice za zube trebala biti mala za dobro čišćenje svih područja usta, zuba i desni. Manja glava će lakše dopreti do sićušnih razmaka između zuba.

 

Oštrina četkice

Kada je u pitanju oštrina četkice, postoje tri vrste: meka, srednja i tvrda (soft, medium i hard).

Meka nudi nežno čišćenje zuba za decu, starije osobe, one s protezama i drugim stomatološkim pomagalima ili problemima sa desnima. Ovaj tip četkice ipak ne daje željene rezultate ljudima sa normalnim zubima, ali je savršena za one koji imaju različite zubne traume i iritacije desni.

Meke četkice su najbolje četkice za zube, po preporuci stomatologa. Ipak, srednje i tvrde četkice se najviše prodaju. Četkica srednje oštrine je dobra za ljude svih uzrasta čiji su zubi u dobrom stanju i njihova usta zdrava. Dlačice imaju određeni stepen fleksibilnosti i pružaju efikasno četkanje svih područja usta i zuba.

Tvrde četkice za zube su dobre za velike, čvrste zube i desni. Ovakva četkica je namenjena onima koji zahtevaju snažnije četkanje. Kada koristite ovu vrstu četkice, važno je da ne preterate prilikom četkanja, pošto možete oštetiti zubnu gleđ ili iziritirati desni.

 

Materijal četkice

Četkice se razlikuju i po vrsti materijala od kog su napravljene. Imamo plastične četkice i četkice od prirodnih materijala. Prve se mogu kupiti svuda.

 

Druge, od prirodnih materijala su izgubile popularnost, pre svega zbog svoje cene. Ova vrsta četkice je izrađena od ekoloških materijala, kao što je drvo. Njena glava napravljena je zapravo od sterilisane svinjske dlake. Dlaka se uzima sa žive životinje koje se obrije, a zatim se dlaka pere i steriliše.

 

Ovakve četkice se smatraju najboljim, jer ne sadrže različite hemikalije i potpuno su bezopasne za okolinu. Međutim, ova vrsta četkice se mora mnogo češće menjati, jer se prirodni materijali brže prljaju i zadržavaju zubne bakterije.

 

Ručne i električne četkice

Sledeća klasifikacija deli četkice na ručne i električne. Ručne četkice su jednostavne i najraširenije u upotrebi. One zahtevaju određeni stepen veštine pri korišćenju, da bi se tačno znalo koje delove usta i zuba je potrebno isčetkati.

Dokazano da se više zubnih naslaga uklanja pomoću električnih četkica za zube. Električne četkice zahtevaju manje veštine pri korišćenju. Sve što morate uraditi je uključiti četkicu i ona će odraditi svoj posao. Međutim, morate znati koliko dugo treba da traje pranje zuba. Budući da većina ljudi zapravo nije svesna vremena koje je potrebno da se  zubi operu neke električne četkice imaju ugrađen “tajmer” i automatski se isključuju.

Nadamo se da su Vam ove informacije bile od pomoći. Želimo Vam sreću pri izboru prave četkice!

 

Izvori:

Consumer Guide to Dentistry

Simple Steps to Better Dental Health


 

It’s difficult to imagine our life, these days, without a toothbrush. This small thing became a part of our every day life and its purpose is to make this life better. But how do we know that the right toothbrush is used? Most of us buy it automatically, trusting the way they look like. This article will help everyone to make the right choice in choosing a good toothbrush.

 

 

Toothbrush Size

To make the understanding easy let us divide all toothbrushes in several categories with their own classifications. Firstly we’ll analyze their size. Here it’s important to choose the toothbrush that will allow you easy access to all surfaces of the teeth.

For most adults, a toothbrush head a half-inch wide and one-inch tall will be the easiest to use and the most effective. Though there are larger toothbrush heads available, you may find that it is difficult to maneuver them to clean certain hard-to-reach areas, such as the sides and backs of your molars. The toothbrush should have a long enough handle so you can comfortably hold it in your hand.

Some specialists say that a toothbrush’s head should be small for good clean to all areas of the mouth, teeth and gums. Being small it will easily make its way to the tiny spaces between your teeth.

Toothbrush Bristle

Bristle variety is the next category to be described while choosing the best toothbrush. There are three main bristle types: soft, medium and hard, also called firm.

The soft toothbrush offers gentle cleaning for children, the elderly, the infirm, those with braces or other dental fixtures, or oral conditions that may require special consideration. This type of bristle may not provide the level of detail that people with regular teeth will require, but its perfect for those with different dental traumas and gums irritation.

The soft toothbrush is considered the best toothbrush. It is clearly recommended by dentists. However, medium and hard bristles are sold too. A medium brush is good for people of all ages as long as their teeth are in good condition and their mouth is healthy. The bristles have some degree of flexibility, but provide a thorough brushing of all the teeth and oral areas.

The hard toothbrush provides a strong set of bristles for large, sturdy teeth and gums. This brush is geared toward a mouth with significant dental needs. When using this type of brush, it’s important not to overdo the cleaning action, as it may rub enamel from the tooth’s surface or make the gums raw by causing irritation.

Toothbrush Material

Next category divides brushes by the stuff they are made of. Here we have plastic and natural toothbrushes. The first one are well known by everybody and can be found everywhere.


 

The second, the natural toothbrushes, have lost their popularity because of their cost and material usage. This kind of brushes is made of ecological stuff, like wood. The bristle is sterilized pigs’ hair, in fact. The pigs hair is taken from live animals which are shaved and then the hair is washed and sterilized.

These are considered the best toothbrushes because they don’t contain different chemicals and are absolutely harmless for the environment. However, this type of brushes should be replaced more often because the natural components keep dental bacteria stronger and the brush becomes dirty faster.

Manual and Electric Toothbrush

Next classification divides the toothbrushes into manual and electric. Manual toothbrushes are plain and simple. It does require a little skill to use these brushes, as in knowing where exactly to push it over so as to get the optimum cleaning action around the corners in the mouth.

It was proven that more dental plaque is removed using an electric toothbrush as compared to the amount that could be gleaned out using a manual one. Electric toothbrushes require lesser skill levels when using them. All you have to do is to throw the switch on and let the brush do its work. However, you must know as to how long you must keep it on. Since most people are not really aware of the time they need to keep brushing, some of these electric brushes come with an in built timer which automatically switches itself off after the pre-set time.

The facts are above. Now it’s your time to choose the best toothbrush for yourself. Good luck!

 

Sources:

Consumer Guide to Dentistry

Simple Steps to Better Dental Health

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]