Dok se tradicionalna stomatologija fokusira na oralnu higijenu i sprečavanje, dijagnostikovanje i lečenje zubnih bolesti, estetska stomatologija se bavi poboljšanjem izgleda zuba, usta i osmeha. Drugim rečima opšta ili porodična zubarska praksa tretira stomatološke probleme koji zahtevaju neophodno lečenje, dok estetska stomatologija omogućuje stomatološke tretmane i usluge koje pacijenti biraju kako bi estetski poboljšali izgled svojih zuba i usta.

 

Estetska stomatologija daje doprinos i običnim popravkama zuba.  Na primer,  plombe koje se ne vide (bele plombe) se koriste i za lečenje pokvarenih zuba. Ranije, većina plombi je bila napravljena od zlata, amalgama i drugih materijala koji su ostavljali vidljive tamne tačke na zubima. Danas se plombe mogui svrstati u kategoriju estetske stomatologije, jer ih možete odabrati izrađene od porcelana ili kompozitnih materijala koji se blisko podudaraju sa bojom Vaših zuba, i tako održavaju prirodan izgled zuba i osmeha. Mnogi ljudi biraju da stare plombe zamene novijim, u boji zuba kako bi poboljšali svoj izgled.

Trendovi u estetskoj stomatologiji

Tehnološki napredak u izradi materijala prirodnog izgleda i u boji zuba, estetske stomatološke tretmane je poboljšao više nego ikad. Osim toga, stomatolozi se danas više trude da sačuvaju što je više moguće prirodne strukture Vaših zuba, u zavisnosti od njihovog stanja.

Estetski stomatolozi danas takođe koristite takve tehnologije kao što je laser u cilju obavljanja neke procedure u svojim ordinacijama – bez potrebe da Vas šalju u specijalizovane klinike. To čini estetske stomatološke tretmane kao što je na primer “transformacija osmeha” mnogo prijatnijim za pacijente, ali i pomaže skraćenju vremena oporavka.

Estetski stomatološki tretmani

Estetski stomatološki tretmani danas uključuju:

Plombe, takođe poznate kao indirektne ispune, plombe od porcelana ili kompozitnih materijala su dugotrajan, ali i estetski lep način koji osigurava punjenje zuba zahvaćenog karijesom ili nekim strukturalnim oštećenjem. Dok su nekadašnje ispune stavljane u zub direktno u toku stomatološke intervencije, današnje plombe se po kalupu prave u zubotehničkim ordinacijama, pa se tek onda postavljaju u zub.

Nadogradnja zuba: napukao, slomljen, propao ili obojen zub može biti popravljen koristeći postupak koji se zove nadogradnja zuba. Kompozitni materijal koji izgleda kao zubna gleđ postavlja se u šupljinu ili na površinu zuba, gdje se potom oblikuje, a zatim učvršćuje lampom sa visokim intenzitetom svetla. Rezultat je da nadogradnja postaje nevidljiva u odnosu na ostatak zuba, i sa ostatkom Vaših prirodnih zuba čini zdrav i sjajan osmeh.

Izbeljivanje zuba: izbjeljivanje zuba je možda najčešće preporučivan estetski stomatološki tretman. Zubi često potamne i imaju fleke od pušenja, hrane, pića (kafe, čaja ili crnog vina) ili loše oralne higijene. Izbeljivanjee zuba može popraviti izgled Vašeg osmeha, a samim tim i Vaš celokupan izgled.

Zubne navlake: Porcelanske ili navlake od kompozitnih materijala se postavljaju na površinu zuba kako bi popravile pukotine na njemu ili poboljšale izgled istrošenog ili jako potamnelog zuba. Zubne navlake se takođe preporučuju kada imate praznine između zuba ili ako niste imali uspeha sa izbeljivanjem zuba.

 

Zubni implanti: Zubni implanti su veštački koreni zuba koji se postavljaju da bi nadomestili gubitak prirodnog zuba. Često je rezultat ne samo poboljšanje izgleda osmeha, nego i mlađi izgled, jer nedostajući zubi uzrokuju da koža lica “upadne”, što čini da izgledate starije.

Transformacija osmeha: Transformacija osmeha uključuje sveobuhvatnu procenu Vašeg  osmeha u cilju poboljšanja njegovog ukupnog izgleda. Obično jedan ili više zuba u donjoj i gornjoj vilici zahteva estetske zahvate, kao što su zubne navlake, zubni implanti, oblikovanje desni i izbeljivanje zuba, kako bi se postigao izgled koji želite.

 

 

Kompletna rekonstrukcija (veštački zubi): Dok stomatolog procenjuje Vaš osmeh zbog poboljšanja njegovog estetskog izgleda, on može otkriti da postoji potreba za ispravljanjem i lečenjem funkcionalnih problema Vašeg zagrižaja, mišića, kostiju i strukture zuba. Ako utvrdi da Vam je potrebna kompletna rekonstrukcija odnosno veštački zubi, materijali dostupni danas omogućavaju stomatologu da Vam ponudi trajne i funkcionalne zube koji izgledaju potpuno prirodno.

Estetska stomatologija pruža različite opcije za ljude koji su nezadovoljni svojim osmehom. Ako ste jedan od njih, savetujemo Vam da pročitate ostale članke koji objašnjavaju procedure koje su Vam na raspolaganju kako biste ulepšali svoj osmeh i time podigli nivo samopouzdanja.

 

Izvori:

Consumer Guide to Dentistry

Simple Steps to Better Dental Health

 

While traditional dentistry focuses on oral hygiene and preventing, diagnosing and treating oral disease, cosmetic dentistry focuses on improving the appearance of a person’s teeth, mouth and smile. In other words restorative, general and/or family dental practices address dental problems that require necessary treatment, whereas cosmetic dentistry provides elective — or desired — treatments or services.

 

Cosmetic dentistry may also provide restorative benefits. For example, dental fillings are a common procedure used to treat decayed teeth. Previously, most dental fillings were composed primarily of gold, amalgam and other materials that left visible dark spots on the teeth.

Today, dental fillings may fall into the category of cosmetic dentistry, because you can select fillings made of porcelain or composite materials that closely match the color of your teeth, thus maintaining the natural appearance of your teeth and smile. Many people may choose to have their older fillings replaced with newer, tooth-colored fillings to enhance their oral appearance.

Cosmetic Dentistry Trends

Technological advancements in natural-looking, tooth-colored dental materials make today’s cosmetic dental treatments more durable and predictable than in years past. Additionally, dentists are now using more conservative cosmetic dentistry techniques to preserve as much of your natural tooth structure as possible, depending upon your specific clinical situation.

Cosmetic dentists may also use such technologies as lasers in order to perform some procedures necessary for cosmetic treatments in their own offices — without the need for referrals to specialists. This makes cosmetic dental procedures such as smile makeovers more comfortable and convenient for patients, as well as helps to reduce recovery time.

Cosmetic Dentistry Treatments

Cosmetic dentistry treatments currently in use include:

Inlays/Onlays: Also known as indirect fillings, inlays and onlays made from porcelain or composite materials are a long-lasting yet cosmetic way to provide a “filling” to teeth with tooth decay or similar structural damage. Whereas dental fillings are molded into place within the mouth during a dental visit, inlays and onlays are created in a dental laboratory before being fitted and adhesively bonded into place by your dentist.

Composite Bonding: Chipped, broken, discolored or decayed teeth may be repaired or have their appearance corrected using a procedure called composite bonding. A dental composite material with the look of enamel and dentin is applied into the cavity or onto the surface of a tooth, where it is then sculpted into shape, contoured and hardened with a high-intensity light. The result is a restoration that blends invisibly with the remainder of the surrounding tooth structure and the rest of your natural teeth to create a healthy, bright smile. 

Teeth Whitening: Teeth whitening is perhaps the most commonly recommended cosmetic dentistry procedure. Teeth are often stained from smoking, food, drink (coffee, tea or red wine) or poor oral hygiene. Bleaching the teeth can enhance the appearance of your smile.

 

Dental Veneers: Composite or porcelain laminates that are adhesively bonded to the surface of a tooth to correct and repair chips and cracks will improve a worn appearance or severe tooth discoloration. Veneers may also be recommended if you have gaps in your teeth or if you have not had success with teeth whitening.

 

Dental Implants: Dental implants are artificial tooth root replacements that are used as a part of prosthetic (artificial replacement) dentistry in order to compensate for tooth loss. Often the result is not only an enhanced smile, but also a more youthful appearance, since missing teeth cause the face to collapse, making you look older.

Smile Makeover: Smile makeovers involve a comprehensive assessment of your smile esthetics in order to improve its overall appearance. Typically one or more cosmetic dentistry procedures, such as dental veneers, dental implants, gingival sculpting and teeth whitening, will be required for several teeth in both the upper and lower arches in order to achieve the look you want.

 

 

Full mouth reconstruction: While consulting with you about a smile makeover to primarily improve the esthetic appearance of your smile, your dentist may discover that there is a need to provide necessary treatment to correct functional problems with your bite, muscles, teeth and bone structure. If you need full mouth reconstruction, the materials available today make it possible for your dentist to provide you with durable, functional and clinically sound treatments that also look natural.

Cosmetic dentistry offers many options for people who are unhappy with their smile. If you are one of these people, we encourage you to read our comprehensive cosmetic procedure articles to learn about the various treatments available to beautify your smile.

Sources:

Consumer Guide to Dentistry

Simple Steps to Better Dental Health