Poštovane koleginice i kolege,

S obzirom da se uskoro očekuje normalizacija rada stomatoloških ordinacija dostavljamo Vam PREPORUКE ZA КONTROLU INFEКCIJE КORONA VIRUSOM U STOMATOLOŠКOJ ORDINACIJI.

Savetujemo Vas da dostavljene preporuke istaknete na vidnom mestu u Vašoj ordinaciji da bi i pacijenti bili obavešteni koje sve mere zaštite preduzimate.

Takođe, SКS izradila je i detaljno uputstvo sa korisnim savetima za rad stomatoloških ordinacija u vreme epidemije COVID-19, na osnovu dostupnih informacija uvidom u objavljena istraživanja i preporuke donete od strane nadležnih svetskih i evropskih institucija i eksperata na ovu temu. Nadamo se da ćete ovo uputstvo, koje vam takođe šaljemo u prilogu, proučiti sa ciljem da sigurno i odgovorno nastavite sa radom.

Vaša Stomatološka komora Srbije


Ponovni početak rada stomatoloških ordinacija – Detaljno uputstvo

Preuzmite dokumen (297.45 KB)

Ponovni početak rada stomatoloških ordinacija – Skraćeno uputstvo

Preuzmite dokument (132.69 KB)

Izvor: http://www.stomkoms.org/cr/articles/aktuelnosti/preporuke-za-kontrolu-infekcije-korona-virusom-u-stomatoloskoj-ordinaciji-773